Stort fall i fastlands-BNP: – Sannsynligvis det største fallet siden krigen

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt 2,5 prosent fra 2019 til 2020. Det viser foreløpige nasjonalregnskapstall fra SSB.

I 4. kvartal 2020 var BNP Fastlands-Norge 1,3 prosent lavere enn i 4. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet.

− Dette er den sterkeste nedgangen vi har målt i fastlandsøkonomien siden tallserien begynte i 1970, og det er antagelig den sterkeste nedgangen siden annen verdenskrig, sier seksjonssjef for Nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten.

BNP er summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under produksjonen.

Når man beregner fastands-BNP omfatter dette alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

Nedgangen på 2,5 prosent betyr samtidig at norsk økonomi klarte seg relativt godt gjennom 2020 sammenlignet med andre land. SSB skriver at de fleste store europeiske landene har hatt vesentlig sterkere nedgang.

– Det foreløpige nasjonalregnskapet viser at nedgangen i 2020 ble noe mindre enn mange fryktet da vi sto i den strengeste nedstengingen i mars og april i fjor, sier Sletten.

Relatert