Eggdonasjon ble tillatt fra 1. januar i år. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB
Eggdonasjon ble tillatt fra 1. januar i år. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Mener kvinner som donerer egg bør få 10.000 kroner

I valget mellom 5.000 kroner og 10.000 kroner i kompensasjon for eggdonasjon går flertallet i Bioteknologirådet for det høyeste beløpet.

Vedtaket ble fattet med 8 av 15 stemmer under Bioteknologirådets møte torsdag ettermiddag. Et mindretall på fem medlemmer ville at rådet skulle gå for 5.000 kroner i kompensasjon til kvinner som donerer egg. De resterende to medlemmene ønsker ikke at det skal gis kompensasjon i det hele tatt.

– Begrunnelsen til flertallet er at det høyeste beløpet er rimelig for å kompensere for tidsbruk, samt for den psykiske og medisinske belastningen knyttet til eggdonasjon. Flertallet mener at dette nivået heller ikke skiller seg vesentlig fra andre nordiske land, sier leder Ole Frithjof Norheim i Bioteknologirådet til NTB.

Ikke en motivasjon

Eggdonasjon ble tillatt fra 1. januar i år. Ap, Frp og SV fastslo i komitébehandlingen på Stortinget i fjor at eggdonasjon skal være «altruistisk» og kompensasjonen «nøktern». Den skal dekke utgifter og ulemper, men ikke være en motivasjon for å donere.

Endringene de tre partiene ble enige om i bioteknologiloven, innebærer dessuten at enslige skal få adgang til kunstig befruktning og ja til tidlig ultralyd.

Helsedirektoratet har sendt to ulike forslag til kompensasjon til eggdonorer på høring, 10 og 5 prosent av folketrygdens grunnbeløp, tilsvarende om lag 10.000 og 5.000 kroner. Høringsfristen går ut 19. februar.

Fremhever det altruistiske

– Nivåene er ikke direkte sammenlignbare med de andre nordiske landene, fordi her vil beløpene ikke være skattepliktige og reiseutgifter skal dekkes i tillegg, sier Norheim.

De to mindretallsgrupperingene mener det altruistiske aspektet ivaretas bedre med henholdsvis 5.000 og 0 kroner i kompensasjon.

Da rådet før nyttår stemte for å tillate eggdonasjon i Norge, var det med knappest mulig flertall – åtte stemmer mot sju. Ifølge Norheim går ikke skillet under torsdagens avstemning nøyaktig langs den samme linjen.

Relatert