Oslo-regionen krever at nasjonale koronatiltak må svare på regionens behov

Styret i Oslo-regionen ber i et brev om at Stortinget må ta grep som sikrer at de nasjonale virkemidlene i pandemien svarer på Oslo-regionens behov.

Det er styret i Osloregionens interkommunale politiske råd – som inkluderer 65 kommuner i Oslo-regionen – som har sendt brevet til Stortinget.

I brevet heter det blant annet at Oslo-regionen står i frontlinjen av pandemien og har vært den hardest rammede regionen i Norge. Rundt to av tre smittede og døde med kjent bosted i Norge bodde i Oslo-regionen.

I brevet peker styret også på at nedstengningen av samfunnet har vært mer omfattende og inngripende i Oslo-regionen enn i resten av landet, og de ber om en ytterligere forsterkning av de generelle kompensasjonsordningene overfor næringslivet i regionen, at de strenge innreisereglene må gjelde helt til man ser slutten av pandemien, og at vaksinestrategien må ta hensyn til hvordan områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare for økning i smitten.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er styreleder i rådet.