IKKE NÅDIG: Forsvarer John Christian Elden synes lite om hvordan Norges Idrettsforbund har håndtert varslingssaken til klientene hans på.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB.
IKKE NÅDIG: Forsvarer John Christian Elden synes lite om hvordan Norges Idrettsforbund har håndtert varslingssaken til klientene hans på. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Pool / NTB.

Elden ut mot NIF etter Kjøll-lovnad: – Hjelper ikke at de sier de skal ta varsler alvorlig når de ikke gjør det

John Christian Eldens klienter «føler på en dyp fortvilelse og avmakt» over måten en varslingssak har blitt håndtert på i norsk idrett. Norges idrettsforbund (NIF) mener at Elden blander begrepene, og insisterer på at de tar varsler på alvor.

Se Norge bak fasadens siste episode, «Når idretten svikter», her

Bakgrunnen for konflikten er det som kommer frem i mandagens episode av Norge bak fasaden.

Der sier idrettspresident Berit Kjøll i et intervju, på generelt grunnlag, at fortellingene til barn om unge som har opplevd trakassering og mobbing i norsk idrett gjør inntrykk på henne, og at det er viktig for NIF å gå «fra ord til handling» når det gjelder å håndtere varsler.

24 timer tidligere mottok Elden, som er advokaten til et foreldrepar som har varslet om behandlingen datteren er blitt utsatt for i en turnforening, et brev fra NIF der det står at forbundet ikke kan bistå foreldrene i konflikten som ble utløst i lokalidretten i kjølvannet av varselet deres.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er kanskje dårlig internkommunikasjon. Det hjelper ikke at idrettsforbundet sier at de skal ta varsler alvorlig når de i praksis ikke gjør det. Jeg hadde forventet at de umiddelbart tok tak i dette og ryddet opp, slik at ikke en 15-åring som er opptatt av å drive med sport blir utsatt for mobbing og sjikane, sier han.

Det kjenner ikke NIF seg igjen i.

– Forsvareren antyder at varselet ikke blir tatt alvorlig. Er dere enige i det?

– Den henvendelsen vi har fått fra det gjeldende advokatkontoret gjelder bistand til å løse en konflikt, ikke, slik vi har forstått det, en varsling, sier seniorrådgiver i verdiarbeid i NIF, Håvard B. Øvregård.

Hengte opp renneløkke i gymsalen

NIFs reaksjon, samt Elden og foreldrenes skuffelse, kommer vi tilbake til lenger ned i saken

I episoden forteller flere barn og unge om trakassering, mobbing og vold de har opplevd i norsk idrett.

Elden er altså advokaten til et foreldrepar som har varslet om behandlingen datteren har fått i en turnforening.

Turnforeningens respons

Haugesund turnforening sier at de tar varsler på største alvor, og at de har full medfølelse med de som hevder å tidligere ha opplevde ubehagelige hendelser på trening.

De sier de ikke har mottatt varsler fra andre enn Liv Berits familie, og sier de tok dette på største alvor.

De sier de tar sterk avstand fra oppførselen som beskrives, og hevder at fremstillingen i programmet ikke gjenspeiler hvordan det er å trene i turnforeningen.

Den aktuelle treneren kjenner seg ikke igjen i påstandene som kommer frem i programmet.

En del av episoden er viet hendelser i den nevnte turnforeningen. Flere forteller der om behandling fra trenere som har satt dype spor.

– De aller fleste sporter har et psykisk press, men jeg tror ikke de har en trener som står og skriker at du er feit. Å komme på trening fem dager i uken for at treneren skal stå og skrike deg i ansiktet «du suger»... Vi har tau vi bruker som redskap, og det var flere ganger at treneren lagde en løkke av det tauet. Altså en løkke du henger deg i. Hun hang den i ribbeveggen som en trussel, forteller Hanna Hjemtland, en tidligere utøver i rytmisk sportsgymnastikk i den aktuelle foreningen.

Flere andre jenter forteller også om episoder hvor de ble kalt feite og late og sprang til garderoben for å kunne gråte i skjul.

Turnforbundets respons

Turnforbundet sier at de ikke oppfattet dette som en varslingssak, og at de i etterpåklokskapens lys kunne vurdert dette annerledes.

De sier de vil gjennomgå saken nøye, og beklager de opplevelser foresatte og gymnast beskriver å ha hatt.

De sier videre at de nå bruker stadig mer ressurser på at varslinger skal få en trygg og god håndtering.

Elden er forsvareren til foreldrene til en jente som tidligere var aktiv i turnforeningen.

De valgte å ta opp kampen og varsle om det som foregikk.

– Jeg vil beklage på vegne av norsk idrett

Foreldrene følte seg imidlertid ikke hørt av Idretts-Norge, og konflikten mellom familien og klubben førte til at datteren på et tidspunkt ga seg meg idretten. Når hun så ville begynne på igjen, følte familien at hun urettmessig ble holdt utenfor - noe klubben benekter.

For å finne en løsning, sendte derfor foreldrene et varsel til Norges idrettsforbund og en henvendelse om hjelp til å løse konflikten.

– Når jeg ser slike hendelser, så gjør det dypt inntrykk på meg. Jeg blir lei meg. Jeg forstår at de har stått i en veldig vanskelig situasjon, og at barna deres har opplevd grusomme ting som de absolutt ikke skulle ha opplevd i norsk idrett. Jeg vil beklage på vegne av norsk idrett, sier Kjøll på generelt grunnlag etter å ha fått se flere videoklipp fra ulike varslingssaker i norsk idrett.

Videre forteller hun om konkrete ting NIF gjør for å sørge for at varsler blir fulgt opp korrekt, som et heldigitalt varslingssystem som skal sørge for at alle varsler blir håndtert korrekt, i tillegg til en omorganisering som skal gjøre det enklere å få saker behandlet hos NIFs domsutvalg.

– Det er dette vi nå tar tak i og gjør noe med. Fra ord til handling, tenker jeg, på dette området. Helt konkret vil jeg fra nå av be alle idrettsråd som får en varsling på sin pult om å søke råd hos organisasjonsleddet over. Det er nytt at vi ber om det, sier Kjøll videre.

«Avslagsbrevet»

Disse uttalelsene ble gitt 26.januar.

Foreldrene og Elden reagerer på det som skjedde 24 timer tidligere.

Da mottok de nemlig et brev fra NIF, hvor det står at «saken er avsluttet fra NIFs side».

«RIK (Rogaland idrettskrets) har med andre ord fulgt opp den formelle henvendelsen de mottok, og vi kan ikke se at det foreligger noe grunnlag for å rette noe kritikk mot kretsen for unnfallenhet i denne saken.

(...) Konflikter skal løses på laveste nivå med bistand fra nivået umiddelbart over. Basert på den dokumentasjon som er fremlagt, har idrettslaget selv, også ved idrettslagets advokat, særkretsen og idrettskretsen vært involvert i saken for å finne en minnelig løsning. Dersom dine klienter ønsker ytterligere bistand, må slik henvendelse rettes til idrettskretsen, som også vil kunne bistå med å knytte kontakt med lokalt konfliktråd. Saken er med dette avsluttet fra NIFs side.»

– Liten grunn til å stole på det

Det er altså dette brevet, og det påfølgende intervjuet, som får Elden og foreldrene til å reagere.

– Det er uforståelig at et varsel blir behandlet med uvilje og motstand. Vi føler en dyp fortvilelse og avmakt over en uvilje og evne til å ville ta varselet på alvor, sier Liv Berit Flatebø, moren til jenta som nå føler seg hindret i å få begynne med turn igjen.

Elden er ikke imponert:

– Vi har notert oss at Kjøll har vært ute og sagt at de skal ta dette alvorlig, så vi får håpe at de gjør det og griper tak i denne saken på nytt igjen. Hvis ikke er det vanskelig for barn å være med i ungdomsidretten om de skal bli utsatt for mobbing, sier han.

– Har klientene dine grunn til å stole på NIF?

– Basert på de signalene som har kommet så langt, så har vi liten grunn til å stole på det i og med at de ikke tar på alvor det de sier at de skal ta på alvor. Men hvis Kjøll sine uttalelser nå endrer hvordan NIF gjør dette i praksis, så er vi positive.

– Vi tar det på alvor

Som nevnt over, mener NIF til at det her hersker en misforståelse: «Avslagsbrevet» fra den juridiske avdelingen i NIF handler kun om at NIF ikke kan bistå i selve konfliktløsningen.

SENIORRÅDGIVER I VERDIARBEID: Håvard Øvregård
SENIORRÅDGIVER I VERDIARBEID: Håvard Øvregård Foto: Norges Idrettsforbund

– Tar dere saken seriøst?

– Det episoden av Norge bak fasaden tar opp gjelder andre ting enn det som kommer frem i henvendelsen fra advokatfirmaet. Den henvendelsen tar blant annet ikke opp negative kommentarer om kropp og vekt fra trener til utøvere, sier Øvregård.

– Var det riktig å gi de et «avslag»?

– Vi kommenterer i utgangspunktet ikke enkeltsaker, så vi kan ikke gå inn på detaljer i den saken, utover å si at den saken ikke handler om de forholdene som er sentrale i dagens episode av Norges bak fasaden. Her er bakgrunnen at en enkeltsak er satt i sammenheng med et dokumentarprogram, og det er da viktig for oss at det ikke blir uklarheter rundt hvorvidt vi tar den type hendelser som er tatt opp i dokumentarprogrammet på alvor. Det gjør vi. Om noen opplever negative kommentarer om kropp og vekt, og om noen opplever trakassering fra trener eller ansvarsperson, så oppfordrer vi til at de tar kontakt med idrettslaget. Vi gir også råd til idrettslag om hvordan man skal håndtere slike saker. Vi har også sagt, på flere saksområder, at det skal være mulig å kontakte NIF sentral om man opplever at det er vanskelig å bli fulgt opp i sitt organisasjonsledd.