NYE UTFORDRINGER: Bare 20 prosent av studentene sier at de har tilgang til et egnet sted å studere når campus stenger ned.
NYE UTFORDRINGER: Bare 20 prosent av studentene sier at de har tilgang til et egnet sted å studere når campus stenger ned. Foto: Frank May / NTB

Stor undersøkelse om studenter og korona: – Like nedslående som fryktet

Fire av fem studenter savner det sosiale studiemiljøet, og halvparten sier at de har blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

Mer enn 30.000 studenter har svart på den årlige undersøkelsen Studiebarometret som undersøker opplevd studiekvalitet.

Undersøkelsen bekrefter at koronaepidemien har hatt negativ effekt på det sosiale miljøet til studentene og ført til mer ensomhet. Studentene mener også at de får et dårligere faglig utbytte av undervisningen.

– Om lag halvparten av studentene oppgir at de har følt seg mer ensomme etter 12. mars. Et stort flertall på 77 prosent er enige i at de savner studiemiljøet de hadde før 12. mars, heter det i rapporten.

STENGTE LESESALER: Mange bibliotek og lesesaler har holdt stengt for å hindre smittespredning.
STENGTE LESESALER: Mange bibliotek og lesesaler har holdt stengt for å hindre smittespredning. Foto: Marit Hommedal

20 prosent av studentene er misfornøyd med det sosiale miljøet mellom studentene. I fjor var nesten sju av ti fornøyde og 15 prosent misfornøyde.

– Skikkelig kjipt

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har stor forståelse for at det har vært en krevende tid for studentene.

– Det har vært et skikkelig kjipt år for mange studenter så jeg har stor forståelse for at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe, sier Asheim (H).

Et år preget med digital undervisning og lite sosial kontakt har ført til økt ensomhet hos studentene.

– Jeg er bekymret for konsekvensene det har både på kort og lang sikt. Nettopp derfor har jeg vært opptatt av å stille krav til at høyskolene og universitetene må følge opp studentene bedre, samtidig som vi har gitt penger til å få rigget opp både sosiale og faglige tilbud. Jeg håper vi utover våren gradvis kan ta tilbake studielivet på campus, sier Asheim.

BEKYMRET: Asheim er bekymret for studentene.
BEKYMRET: Asheim er bekymret for studentene. Foto: Terje Pedersen

Overrasket over resultatet

Det store bildet er at studentene er omtrent like fornøyde, eller i høyden litt mindre fornøyde, med 2020 sammenlignet med 2019.

Rapportforfatterne er lett overrasket over at koronaåret 2020 ikke skiller seg mer fra 2019, men mener det kan ha flere mulige forklaringer.

– En del av forklaringen på at endringene i mange tilfeller er forholdsvis små, kan være at studentene innledningsvis blir bedt om å svare på bakgrunn av opplevelsene sine hittil i studieprogrammet, heter det i rapporten.

– Alvorlige tall

Norsk Studentorganisasjon mener resultatet fra undersøkelsen er like nedslående som de hadde fryktet.

I undersøkelsen kommer det frem at syv av ti studenter mener de har fått dårligere faglig utbytte under pandemien.

– At over 70 prosent av studentene sier de har lært mindre under koronapandemien er alvorlige tall. Vi må ta studentenes tilbakemelding på alvor, da vi som samfunn er avhengig av at studentene lærer det de trenger for å være klare for arbeidslivet, sier leder Andreas Trohjell.

Mange studenter har også problemer med å ha en egnet arbeidsplass under pandemien. Kun 1 av 5 hadde tilgang på et egnet sted å studere.

– Mange studenter bor i små kollektiv eller trange hybler, og har ikke de samme forutsetningene som andre til å jobbe hjemmefra. Lesesaler og biblioteker på studiestedet bør derfor prioriteres å holdes åpne, selv under strenge tiltak, sier Trohjell.

DYSTERT: Trohjell synes det er dystert å lese rapporten.
DYSTERT: Trohjell synes det er dystert å lese rapporten. Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

Jobber like mye

Til tross for omfattende nedstengninger og massepermitteringer, jobbet studentene omtrent like mye i fjor som året før. Sju av ti opplyser at de ikke har mistet inntekt som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing. En av fem oppga at de mistet inntekt i fjor.

Bare 20 prosent av studentene oppga at de har tilgang til egnet sted å studere når campus stenger ned. Fire av ti svarte «Ja, men ikke godt egnet», mens 42 prosent svarte nei.

På spørsmål om koronatiltakene har fått følger for studieprogresjonen, svarer 6 prosent at de må utsette ett semester eller mer. For seks av ti får ikke koronatiltakene noen følger for studieprogresjonen.

Relatert