STRENGERE: Det blir trolig innført strengere smitteverntiltak i Trondheim senere onsdag
STRENGERE: Det blir trolig innført strengere smitteverntiltak i Trondheim senere onsdag Foto: Gorm Kallestad

Trondheim vil innføre skjenkestopp og påbud om hjemmekontor

Trondheim kommune vil stramme inn på en rekke tiltak for å få kontroll på smitten.

Flere tilfeller av det muterte virus i Trondheim gjør at byens innbyggere trolig må belage seg på strengere koronatiltak allerede i løpet av dagen.

Formannskapet skal i ettermiddag ta stilling til om den eksisterende forskriften for smittevern må endres. Det er innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte klokka 14.

I kommunedirektørens forslag til en ny forskrift foreslår kommunen at det innføres skjenkestopp og et påbud om hjemmekontor der det er praktisk mulig og hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Formannskapet vedtar nye forsterkede tiltak:

● Stenging av virksomheter (jf forskrift)

● Påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig utfra arbeidets art

● Skjenkestopp

● Tiltak ved utdannings- og opplæringsvirksomheter med unntak av grunnskole og videregående skole

● Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

● Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Anbefaling:

● Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holdes stengt:

a. Treningssentre

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende kan holde åpent: i. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere. ii. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. iii. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

Serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkohollovens kapittel 4 og 5, skal ikke servere alkohol.

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd

Formannskapet vedtar å videreføre:

● Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

● Bruk av munnbind på kollektivreiser

● Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

● Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc

● Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

● Registrering av alle kunder på serveringssteder

Tre nye tilfeller

Tirsdag ble det påvist tre nye smittetilfeller i Trondheim, ingen av dem relatert til utbruddet av den britiske virusmutasjonen. Kommuneoverlege Tove Røsstad opplyste tirsdag at 27 personer er smittet med denne varianten av viruset i kommunen.

Utbruddet i Trondheim er knyttet til et utenlandsk arbeidsmiljø. Smitten har spredd seg, og etter at en ansatt i et byggevarefirma fikk påvist smitte, er rundt 130 kunder satt i karantene.

Tirsdag avdekket vektere at to personer som i utgangspunktet var satt i isolasjon i Trondheim, gikk ut og var med på aktiviteter, ifølge avisa Nidaros. Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim opplyser til Adresseavisen at forholdene er anmeldt og følges opp av politiet.

På toppen av det hele ba kommunens smittevernkontor tirsdag kveld folk som har besøkt til sammen fem spisesteder og butikker, om å teste seg fordi de kan ha vært i kontakt med en person med den britiske koronavarianten.

God testkapasitet

Alle de tre smittede det siste døgnet har et mildt sykdomsforløp. De smittede er to menn og en kvinne – to i 50-årene og en er tenåring.

Det ble tirsdag gjennomført 547 tester i Trondheim. Kommunen opplyser at de har god testkapasitet og oppfordrer alle som har symptomer eller mistanke om sykdom, om å teste seg.

5.342 personer i Trondheim har så langt fått første dose med koronavaksine, mens 1.697 har fått dose nummer to. Det reelle vaksinetallet er imidlertid høyere, ettersom tallene fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) oppdateres senere onsdag.

Det blir holdt en digital pressekonferanse like etter at møtet i formannskapet er ferdig.

Relatert