Tidligere sjeføkonom i Equinor om oljegigantens fremtid: – Glansdagene er over

STAVANGER (TV 2): Equinor hadde et underskudd etter skatt på 550 millioner dollar i fjerde kvartal. Universitetsrektor og økonomiekspert Klaus Mohn mener vi kommer til å se mer av dette i årene som kommer.

– Historien har få eksempler på at så store selskaper lykkes med så store omstillinger.

Det sier rektoren på universitetet i Norges oljehovedstad Stavanger, samme dag som Equinor la frem kvartalstall og foreløpige tall for året som gikk.

Som for mange andre bedrifter ble det et svært turbulent år for det statseide oljeselskapet.

Koronapandemi, sviktende etterspørsel og oljepris preget av sterke svingninger førte til et netto resultat på om lag minus 46,5 milliarder kroner. Det er det største tapet noensinne.

UNDERSKUDD: 2020 ble et historisk utfordrende år for oljekjempen.
UNDERSKUDD: 2020 ble et historisk utfordrende år for oljekjempen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Vil ta mindre plass

I kvartalsrapporten kommer det også fram at eierandelen i Bakken-feltet i USA selges. Feltet var selskapets største oppkjøp, men har vist seg å bli et enormt tapssluk.

Mohn, som tidligere var sjeføkonom i det som den gang het Statoil, tror lavere lønnsomhet og avskalling av virksomhet i Equinor er noe vi kommer til å se mer av i årene som kommer.

Norges største pengemaskin kommer til å slite med å være en maktfaktor i norsk økonomi utover i dette århundret, mener han.

– Det er et selskap som antakeligvis kommer til å ta mindre plass i vår bevissthet, men som forhåpentligvis også lykkes i å bygge ny virksomhet på nye områder, sier han.

– Glansdagene er over

Da Anders Opedal tok over som konsernsjef i høst, varslet han at Equinor skal være klimanøytralt innen 2050. Mohn tror han mener alvor, men sier samtidig at oljeselskapet ikke har noe annet valg enn å endre kurs mot å bli et bredt anlagt energiselskap.

– Verdensøkonomien demper etterspørselen etter fossile brensler. Det gjøres ikke lenger store funn på norsk sokkel og klimautfordringen reiser store problemstillinger som vil medføre en politikk som vil dempe etterspørselen etter olje og gass, sier han.

Han er kritisk til måten vi snakker om omstilling på i Norge i dag.

– Vi er for opptatt av at omstillingen skal skje innenfor de selskapene vi har i dag. En annen og like sannsynlig løsning er at de selskapene vil stagnere, reduseres i størrelse – kanskje stykkes opp, og enkelte vil forsvinne, sier Mohn.

– Til gjengjeld vil det vokse frem nye selskaper. Og den type omstrukturering er en del av den omstillingen vi må forberede oss på i tiden som kommer.

– Mener du glansdagene er over for Equinor?

– Ja, det tror jeg vi kan si. Veksten vi har sett gjennom de siste 50 årene kommer på ingen måte til å karakterisere selskapet de neste årene. Oljeselskapene har vært tjent med en superprofitt og et marked som har stått klar til å ta alt de produserer. Sånn er det virkelig ikke lenger.

– Et krevende år

Den nye konsernsjefen i Equinor vedgår at året vi nettopp har lagt bak oss ble mer turbulent enn han hadde sett for seg. Før pandemien så utsiktene langt bedre ut.

– 2020 har vært et krevende år som har vært preget av Covid-19. I tillegg har vi hatt store variasjoner i olje- og gassprisene. Vårt resultat er sterkt preget av dette, sier Anders Opedal til TV 2.

TURBULENT: Oljegigantens tall i 2020 er preget av koronapandemien og svært varierende olje- og gasspriser.
TURBULENT: Oljegigantens tall i 2020 er preget av koronapandemien og svært varierende olje- og gasspriser. Foto: Carina Johansen / NTB

Han viser samtidig til at de leverte mer enn 3,7 milliarder dollar i innsparinger og kostnadsreduksjoner i fjor, godt over det han sier er ambisjonen for handlingsplanen for å styrke finansiell robusthet som selskapet lanserte i mars.

– Vi er godt posisjonert for verdiskapning og sterk kontantstrøm i 2021 og årene fremover, sier han.

Uenig i spådommen

Opedal er helt uenig i at Equinor ikke kommer til å være en markant skikkelse i økonomien vår i årene som kommer.

– Vi ser at norsk sokkel er konkurransedyktig i mange år fremover. Vi har gode investeringsmuligheter på norsk sokkel, samtidig som vi også investerer i fornybarvirksomhet og i lavkarbonløsninger som karbonfangst- og lagring. Vi vil gjøre alt dette i årene fremover, sier han, og fortsetter:

– Equinor vil forbli et stort industrielt og teknologisk selskap som vil sette et stort fotavtrykk langs kysten og hos leverandørindustrien.

Han erkjenner imidlertid at olje- og gassprisen også vil kunne være ustabil i årene som kommer. Men oljekrisen på midten av forrige tiår og det spesielle året vi nå har lagt bak oss har gitt god læring.

– Det betyr at vi kommer til å styrke våre finanser og vi kommer til å være sikre på at vi gjør de riktige grepene. Vi vil sørge for at vi kun sanksjonerer prosjekter som er lønnsomme og som vil gi en god kontantstrøm i fremtiden, slik at vi ikke strekker balanseregnskapet vårt unødig, sier han.

– Ingen store overraskelser

Ifølge analytikerne er resultatet i annerledesåret 2020 omtrent som forventet.

– Både inntjening og kontantstrøm er akkurat som vi hadde estimert, så ingen store overraskelser på det når du justerer for engangseffekter, sier Teodor Sveen Nilsen, oljeanalytiker i SpareBank 1 Markets.

Lyspunktet er at det har vært et godt år for Equinor i Norge, forklarer han.

– Johan Sverdrup-feltet øker produksjonen stadig. Norsk sokkel er solid i Equinors portefølje.

Fremover antar Sveen Nilsen en miks av fornybar energi og tradisjonelle olje- og gassinvesteringer fra Equinor.

– Det er lavere risiko, men også mye lavere lønnsomhet på fornybart. Det kommer til å ta mange tiår før fornybar er viktigere enn olje og gass i Equinor sin portefølje, sier han.

Relatert