I løpet av våren og sommeren 2020 ble det norske samfunnet og idretten utfordret på manglende bevissthet rundt rasisme og diskriminering. Idrettspresident Berit Kjøll la frem en ny rasisme-rapport, i dag.
I løpet av våren og sommeren 2020 ble det norske samfunnet og idretten utfordret på manglende bevissthet rundt rasisme og diskriminering. Idrettspresident Berit Kjøll la frem en ny rasisme-rapport, i dag. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Ny rasisme-rapport lagt frem: – Deltakelse av personer med synlig minoritetsbakgrunn er lav

I dag ble rapporten "Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot rasisme" presentert.

5. juni 2020 hadde Norges Idrettsforbund et ledermøte der det ble vedtatt en egen resolusjon om rasisme. Idrettspresident Berit Kjøll varslet samme måned flere tiltak for å forebygge og håndtere rasisme i norsk idrett.

NIF har engasjert professor Elsa Kristiansen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) til å gjennomføre kartleggingen, og hun har sammen med førsteamanuensis Lasse Sonne (USN) skrevet rapporten. Til grunn for rapporten ligger en spørreundersøkelse, som alle de 55 særforbundene besvarte.

I dag ble rapporten lagt frem.

– Et flertall av oss har hatt en blindsone der rasismen skal være til stedet, og det må vi gjøre noe mer, sa Kjøll da hun innledet pressetreffet.

– Rapporten gir oss nå et bedre faktagrunnlag slik at vi kan jobbe målrettet for mer mangfold i idretten på alle nivå. Skal vi bli bedre på å inkludere flere og forebygge rasisme, må vi rekruttere flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i våres styrer, fortsatte Kjøll.

Nå varsler forbundene at de vil ta tak.

– 23 forbund planlegger å gjennomføre egne tiltak med å rekruttere flere med synlig minoritetsbakgrunn til funksjoner eller verv i 2021, sa Kristiansen.

– Deltakelsen av personer med synlig minoritetsbakgrunn er lav, sa Lasse Sonne, som har vært med å lage rapporter.

Sonne fortsatte.

– Vi trenger med kunnskap om hva som skjer i de forskjellige leddene i idretten samt ikke minst hva som skjer ute i organisasjonene.

Rapporten har som mål å kartlegge hva sentrale organisasjonsledd gjør for å forebygge og håndtere rasisme, samt hva de gjør for å rekruttere mennesker med minoritetsbakgrunn inn i sine styrende organer, skriver Idrettsforbundet i en mail.

Nulltoleranse

Norges idrettsforbund har som mål å ta vare på mangfoldet i samfunnet inn i idretten.

– Det skal alltid ha en reaksjon, og hindre at det skjer igjen, ble det konstatert på pressetreffet om diskriminering og rasisme.

NIF la frem hvordan de hadde jobbet siden ledermøte 5. juni, og hva de har gjort for å utarbeide rapporten. Blant annet har de hatt møter med de 55 særforbundene, og prøvd å få kunnskap om status i organisasjonene.

Sonne sa de hadde klare utfordringer å jobbe med.

– Vi begynte å lage en rapport om rasisme, men fant ut at vi kanskje skulle myke opp begrepsområdet og jobbe mer mot ekskludering. Når det gjelder konkrete eksempler må vi se på statistikker i rapporten. Vi må jobbe dypere med denne diskrimineringen som oppstår, og spørre hvorfor dette skjer? Her har vi utfordringer, sa Sonne.

Mottar få varslingssaker

Rapporten viser at 1 av 5 særforbund mottar varslingssaker som gjelder rasistiske hendelser, og de fleste mottar kun 1-2 slike saker i året.

Idrettspresidenten sier det likevel er grunn til å tro at det kun er en liten andel av rasistiske hendelser som blir rapportert inn.

Kjøll fikk spørsmål om hun synes rapporten er mer negativ enn forventet.

– Jeg gikk inn i arbeidet med et åpent sinn. Det som er positivet her er viljen til alle organisasjonene som har vært med på dette, sa hun uten å konstatere om den var mer negativ enn forventet.

Hun avslutter med å beskrive rapportens viktighet.

– Rapporten med tilhørende forslag til konkret oppfølging skal behandles på Idrettsstyrets møte i mars, og vi ser frem til å følge opp dette viktige arbeidet videre i hele norsk idrett.

Relatert