Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB
Illustrasjonsfoto: Trond Reidar Teigen / NTB

Dømt til to og et halvt års fengsel for å ha mishandlet sin egen sønn

En mor er i Borgarting lagmannsrett dømt til to og et halvt års fengsel for å mishandlet sin egen sønn gjennom en årrekke, og for å ha bortført ham to ganger.

Domstolen gir den 29 år gamle, litauiske kvinnen åtte måneder lengre straff enn hun fikk da Oslo tingrett avsa dom i saken. Hun er blant annet funnet skyldig i to ganger å ha bortført sønnen, som guttens biologiske far gjennom dom hadde fått foreldreansvaret for, og for gjennom flere år å ha utsatt ham for gjentatt vold, trusler og krenkelser.

Mishandlingen startet allerede da gutten var fem og et halvt år gammel.

Retten mener blant annet at moren forsøkte å true og presse ham på grunn av hans rolle som part foreldretvistsaken, og fordi han var vitne eller fornærmet i flere straffesaker der moren var anmeldt. Gutten har selv grundig og detaljert redegjort i avhør for hvordan han ble utsatt for vold og mishandling.

Morens samboer er dømt til ett års fengsel for medvirkning til de to bortføringene.

(©NTB)