Farida-dommen blir klaget inn til menneskerettsdomstolen

Høyesteretts ferske dom som innebærer at Farida (15) ikke får komme tilbake til Norge er farlig, advarer advokat Aril Humlen. Nå klager han saken inn til Strasbourg.

Farida Khurami var fem år da hun kom til Norge, og ble tvangsutsendt fra Dokka til Afghanistan sammen med foreldrene i 2015.

Familien har siden forsøkt å få tilbake til Norge, og vant fram mot Utlendingsnemnda (UNE) i tre rettsrunder.

Men UNE gjorde deretter et nytt vedtak, og fikk i den nye dommen fra Høyesterett medhold i at det var grunnlag for å ta fra familien flyktningstatusen og returnere dem til Kabul.

Det hjalp ikke at FNs høykomissær for flyktninger (UNHCR) stilte opp med egen advokat, Terje Einarsen, som framholdt at utsendelsen var brudd på flyktningkonvensjonen og EMD - den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Familien har nå gitt samtykke til at saken blir klaget inn for den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, opplyser advokat Arild Humlen til TV 2.

– Det er oppsiktsvekkende at Høyesterett mener UNHCR har misforstått sine egne regler, og mildt sagt utrolig, etter at UNCHR sendte en skriftlig redegjørelse for hvordan deres eget regelverket skal forstås, sier Humlen.

– Farlig dom

Familiens advokat er opprørt over Høyesteretts tolkning av folkeretten.

– Dette er en farlig dom, fordi den undergraver noe UNHCR understreker er formålet med menneskerettighetene, nemlig å skape stabile og varige løsninger for flyktninger, sier han.

Humlen mener Farida-saken er midt i kjernen av saker som kan klages inn for menneskerettsdomstolen.

Advokat Arild Humlen angriper Høyesteretts dom i Fardida-saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
Advokat Arild Humlen angriper Høyesteretts dom i Fardida-saken. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Saken til Farida er en menneskerettighetssak, og har vært det helt fra starten. De hadde fått innvilget beskyttelse mot krenkelse etter EMK, påpeker han.

Familien ble likevel sendt tilbake i 2015, uten at det på dette tidspunktet forelå et gyldig vedtak fra UNE med en vurdering av risikoen for en krenkelse av EMD, forklarer han.

Raser mot retten

UNE gjorde en vurdering av dette først tre år etter at familien ble sendt ut, for å« rette opp feilen» Høyesterett påpekte da UNE tapte i første rettsrunde.

I den nye dommen sier Høyesterett seg enig med UNHCR i at spørsmålet om krenkelse av menneskerettighetene skal vurderes ut fra hvordan forholdene var på hjemstedet da familien ble utsendt.

Men Høyesterett mener UNE likevel hadde rett til å sende familien til hjemlandet mens klagesaken ble behandlet - og denne gang fant altså Høyesterett at vedtaket var gyldig.

– Høyesterett tolker reglene på sin egen måte, stikk i strid med UNHCR, som har skrevet og tolket reglene, sier Humlen.

– Skal de først fravike folkeretten, kan de like gjerne si det rett ut, i stedet for å si at UNHCR misforstår sine egne regler, raser han.

Det kan gå et par måneder før det er klart om domstolen i Strasbourg vil behandle klagen.

Relatert