ALLE SKAL IKKE MED: Jonas Gahr Støre talte tirsdag til Arbeiderpartiets digitale landsstyremøte fra et provisorisk TV-studio på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum.
ALLE SKAL IKKE MED: Jonas Gahr Støre talte tirsdag til Arbeiderpartiets digitale landsstyremøte fra et provisorisk TV-studio på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum. Foto: Stian Lysberg Solum

Støres fergeløfte: Vil ikke lenger garantere å halvere billettprisene på alle ferger

Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Bjørnar Skjæran har i snart to uker lovet at partiet skal halvere billettprisen på fergene i Norge hvis de vinner valget, men nå sier Støre til TV 2 at løftet ikke gjelder alle fergebilletter i hele landet.

– Det må være målet, sier Jonas Gahr Støre til TV 2 om Aps løfte om halverte billettpriser på ferger i Norge etter at han holdt sin tale til landsstyremøtet i Arbeiderpartiet tirsdag.

Tonen er en helt annen enn han og partiets nestleder Skjæran har brukt på sosiale medie-kampanjer og i intervjuer de siste 12 dagene.

– Arbeiderpartiet vil halvere billettprisen på ferge, og regningen den skal staten ta, slår Skjæran fast på sin Facebook-side.

Garanterte halv pris

Også Støre selv har skrytt av Aps nye fergeløfte på Facebook, hvor han har delt et oppslag med seg selv i Sunnmørsposten under overskriften «Garanterer halvering på prisen» fra Sunnmørsposten.

FACEBOOK-SKRYT: Jonas Gahr Støre på sin Facebook-side.
FACEBOOK-SKRYT: Jonas Gahr Støre på sin Facebook-side. Foto: Skjermdump

– Mitt løfte er at vi skal halvere fergeprisene i løpet av en fireårsperiode, sa Støre til Sunnmørsposten.

Men i dette intervjuet med TV 2 sier Jonas Gahr Støre at han ikke kan gi noen garantier for hva fergepassasjerer som nå vurderer å stemme på Ap på grunn av partiets nyvunne fergeløfte kan forvente seg.

– Vi sier to ting: fylkene må snakke sammen med staten om en harmonisering av fergepriser fordi de varierer. Så må vi sette oss ned å se på hvordan fergeprisene i dag er på de 120 strekningene, sier Støre og legger til:

– Vår tilnærming er at ser vi på dem samlet, en halvering, så skal det kunne gi resultater på de enkelte strekninger, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Så det er samlet?

KOMMUNISERER: Støre på vei ut av det provisoriske TV-studioet etter talen til Aps landsstyre, her fulgt av kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.
KOMMUNISERER: Støre på vei ut av det provisoriske TV-studioet etter talen til Aps landsstyre, her fulgt av kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Foto: Stian Lysberg Solum

– Ja, det skal jo være gjennom dialog med de ulike fylkene for det er ulik praksis, men det overordnete løftet vårt er halvering av fergetakstene.

Fra løfte til mål

– Du kan ikke love halvering av fergeprisen på alle fergestrekninger?

– Det må være målet, men i og med at de (fylkeskommunene, journ. anm.) har forskjellige utgangspunkt, så må vi sette oss ned med det grundig når vi får muligheten til det.

– På en del av fergestrekningene trenger det ikke bli noe kutt i det hele tatt?

– Jo, det må være målet, men disse prisene varierer.

– Men nå snakker du om «et mål»?

– Ja.

– Tidligere har du sagt at du skal halvere fergeprisene?

– Og vi skal halvere fergeprisene, men jeg sier det er variasjoner rundt om i landet og det er noen som har fått kraftige økninger i prisen på grunn av ny teknologi og derfor må vi sette oss ned med fylkene for å se på hvordan vi kan harmonisere disse fergeprisene.

– Hva betyr det?

– Nei, det betyr at forskjeller som er i dag må bli mindre mellom fylkene. Halveringsmålet er tatt utgangspunkt i hva vi i dag bruker på fergebilletter og hva vi må legge inn for å få de ned til halvert.

Ikke en garanti

– Du kan ikke garantere at alle bilister og fergepassasjerer landet rundt får halv pris på billettene hvis du blir statsminister?

– Jeg kan ikke gå gjennom hver av de 120 og gi summen for det nå.

– Du kan ikke garantere det?

– Jeg kan garantere at vi halverer fergeprisene. Det er det vi går til landsmøtet med og det vi har besluttet.

– På alle billetter?

– Ja, det er målet.

– Målet eller en garanti?

– Men det er 120 forskjellige strekninger.

– Ja?

– Jeg kan ikke gå gjennom hver av de 120.

– Hvorfor ikke det?

– Nei, fordi det har vi rett og slett ikke gjort. Vi har sett på helheten i fergeprisene, hva vi bruker på det i dag og hva som må til for å halvere.

– Så hva hver enkelt passasjer får i kutt, det er ikke klart?

– Strekning for strekning er ikke det klart, men halvering av fergeprisene, hva vi bruker på det og hva vi skal legge inn. Det er det vi går inn for.

– Du snakker bare om på budsjettnivå, da?

IS PÅ KAIEN: Jonas Gahr Støre, her fotografert på fergekaien i Halhjem mens han spiser en is og deltar i en telefonsamtale under valgkampen i 2017.
IS PÅ KAIEN: Jonas Gahr Støre, her fotografert på fergekaien i Halhjem mens han spiser en is og deltar i en telefonsamtale under valgkampen i 2017. Foto: Nesvold, Jon Olav

– Det skal selvfølgelig inn på hver billett, men siden 120 strekninger har så mange forskjeller snakker vi om en harmonisering av disse fergeprisene. Så ser vi på helheten og skal halvere det, og staten skal stille opp, sier Støre.

Avgjøres på landsmøtet

I forslaget til nytt partiprogram, som ble lagt frem mandag, skriver programkomiteen, som Støre selv leder, dette i forslaget om fergepriser:

«Arbeide for å halvere fergetakstene i løpet av kommende stortingsperiode i samarbeid med fylkeskommunene, og senke inngangskostnaden for å kunne benytte Autopass. Endringene skal finansieres av staten.»

Ap-ledelsen har beregnet løftet til å koste omlag 1,5 milliarder kroner hvert år når det er fullt innfaset.

Aps nye partiprogram skal etter planen vedtas på partiets landsmøte 16-18. april.

Relatert