RETTSAL 22: I forrige uke satt 38-åringen på tiltalebenken i Haugaland tingrett. Nå er han dømt til tvungent psykisk helsevern.
RETTSAL 22: I forrige uke satt 38-åringen på tiltalebenken i Haugaland tingrett. Nå er han dømt til tvungent psykisk helsevern. Foto: Kristian Myhre / TV 2

35-ÅRING BLE DREPT PÅ ÅPEN GATE I HAUGESUND:

38-åring dømt til tvungent psykisk helsevern

Mannen som drepte Kjartan Slettemoen Hodne (35) på åpen gate i Haugesund overføres til tvungent psykisk helsevern.

Det kommer frem av en dom avsatt i Haugaland tingrett fredag.

Domfelte samtykker til overføring til tvungent psykisk helsevern, som begrunnes med at det er nødvendig for å verne andres liv, helse og frihet.

– Det foreligger gjentakelsesfare hvis han ikke behandles, sier aktor Folke Åmlid til TV 2.

I den ferske dommen er det «etter rettens oppfatning ikke tvilsomt at vilkårene for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern er oppfylt i denne saken og retten tiltrer aktor og forsvarers vurderinger i forhold til dette».

AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid ba om at 38-åringen skulle overføres til tvungent psykisk helsevern.
AKTOR: Statsadvokat Folke Åmlid ba om at 38-åringen skulle overføres til tvungent psykisk helsevern. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Ingen overraskelse

Åmlid er ikke overrasket over rettens konklusjon.

– Han var også selv enig i at vilkårene til overføring til tvungent psykisk helsevern var til stede. Så dette er som forventet, sier statsadvokat Åmlid.

To rettsoppnevnte sakkyndige, som har observert 38-åringen over tid, mener domfelte lider av paranoid schizofreni.

38-åringen er også dømt til å betale 80.000 kroner i erstatning til hver av offerets etterlatte innen to uker.

Mannens forsvarer Brynjar Meling har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser fredag, men uttalte under hovedforhandlingen at hans klient ser frem til å motta behandling.

Følte seg overvåket

Det tragiske drapet skjedde sent på formiddagen, den 9. juni i 2020.

Under hovedforhandlingen i Haugaland tingrett i forrige uke forklarte domfelte seg om hva som skjedde dagen for drapet.

I retten fortalte han at motivet for handlingen var at han følte seg overvåket av offeret, som bodde i en av naboleilighetene i leilighetskomplekset der han holdt til.

Lyder fra avdødes bolig gjorde at han tok med seg en kniv og tok seg inn til naboen.

– Det var ingenting som holdt meg igjen. Det var ingen tanker om noe som helst. Det var bare fullt raseri, sa han i retten i forrige uke.

– En ren tragedie

Klokken 11.40 kom offeret rømmende ut av en dør i byens travle handlegate Haraldsgata.

Sjokkerte kunder og butikkeiere ble da vitne til at avdøde ble tatt igjen av 38-åringen som stakk ham gjentatte ganger med kniven.

FORSVARER: Brynjar Meling forsvarer 38-åringen.
FORSVARER: Brynjar Meling forsvarer 38-åringen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Deler av dette hendelsesforløpet ble filmet av vitner, og var en del av bevismaterialet som ble lagt frem for retten.

I 12 timer kjempet Slettemoen Hodne for livet på sykehus, før han døde av forblødning som følge av de alvorlige skadene han ble påført av drapsmannen.

– Dette er en ren tragedie. Det er en forferdelig situasjon som er utløst av en alvorlig sykdom – og en kan stille spørsmål ved om man gjør nok for å hindre at pasienter med slike alvorlige lidelser begår slike handlinger, sa forsvarer Meling til TV 2 på rettens første dag.

Relatert