SLIK OPPSTO VIRUSET: Peter Ben Embarek i WHO holder et ark som viser hvordan koronaviruset kan ha oppstått. De har ikke en endelig konklusjon, men de mener dyr kan være årsaken.
SLIK OPPSTO VIRUSET: Peter Ben Embarek i WHO holder et ark som viser hvordan koronaviruset kan ha oppstått. De har ikke en endelig konklusjon, men de mener dyr kan være årsaken. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

WHO: Kan ikke slå fast hvilke dyr koronaviruset kom fra

Verdens helseorganisasjon har jobbet ut fra fire hypoteser i jakten på hvor koronaviruset kom fra. Mest sannsynlig er ville dyr årsaken, ifølge WHO.

Den internasjonale ekspertgruppen som er i Kina for å granske koronavirusets opphav, inviterte tirsdag til pressekonferanse.

På pressekonferansen presenterte organisasjonen sine funn i undersøkelsene.

Ifølge WHOs undersøkelser kan covid-19 ha kommet fra dyr.

Det har tidligere vært sagt at virus fra flaggermus eller pangoliner på matmarkedet i Wuhan kan ha forårsaket koronapandemien.

Andre arter

Ifølge WHO har de bevis på at koronavirus er funnet i flaggermus og pangoliner, noe som tyder på at disse dyrene kan være kilden.

Men WHO sier at koronavirus som er funnet i disse dyrene ikke er like nok til å kunne trekke en direkte kobling til at de er årsaken til covid-19-pandemien.

– Det kan også være andre dyr, sier Liang Wannian, som leder ekspertgruppen som har sett på årsaken til utbruddet.

Ifølge WHO kan også dyr fra kattefamilien så vel som andre arter være kilden til utbruddet, skriver Sydney Morning Herald.

Organisasjonen sier at virusoverføringer fra dyr til mennesker øker med mer kontakt med dyr.

Fire hypoteser

Peter Ben Embarek i WHOs ekspertgruppe sier at koronavirus tidligere har blitt oppdaget i flaggermuspopulasjoner, men Wuhan ikke er tett på en slik populasjon. Derfor har ekspertgruppen prøvd å finne ut hvilke andre dyr som kunne ha ført viruset på markedet.

På markedet selges det for det meste frossen mat på markedet, men også ville dyr.

WHO-teamet har forsøkt å undersøke hvor i Kina - og hvilke andre land - dyrene kom fra. Flere dyr har også blitt testet for å finne ut hvor Sars-cov-2 kom fra.

WHO har jobbet ut fra fire hypotester.

  • Viruset ble direkte overført fra en dyreart til mennesket
  • Viruset sirkulerte blant en art før det ble overført til mennesket
  • Viruset fantes på overflaten eller i frossen mat eller annen prosessert mat
  • Viruset ble framkalt på et laboratorium

– Mest sannylig er ville dyr årsaken til pandemien, men mer forskning må til, sier Embarek på pressekonferansen.

Han sier at det er svært liten sannylighet at viruset oppsto i et laboratorium, og det er en hypotese de ikke anbefaler å forske videre på.

Embarek sier at mye forskning gjenstår før de kan endelig konkludere i opphavet til viruset.

Ikke før desember 2019

Liang sier at sekvensering viser at det har vært mange virus i omløp i Wuhan.

Men WHO sier at det ikke finnes noen bevis på at covid-19 fantes i Wuhan før desember 2019, da viruset først ble påvist, ifølge NTB.

Utover sjømatmarkedet i Wuhan er det ingen andre åpenbare steder hvor smitten har kommet fra, sier Ling.

Ekspertgruppen har vært i Wuhan i rundt fire uker.

Ekspertgruppen har blant annet besøkt sjømatmarkedet som tidlig ble utpekt som stedet der utbruddet begynte, og har vært på et laboratorium som det også har blitt hevdet kan ha vært arnestedet.

Relatert