GRUET SEG: Tegningen til høyre viser hvordan datteren følte det da hun gruet og vegret seg for å dra på skolen. Foto: Frode Sunde, TV 2 / Privat
GRUET SEG: Tegningen til høyre viser hvordan datteren følte det da hun gruet og vegret seg for å dra på skolen. Foto: Frode Sunde, TV 2 / Privat

«Ved vedvarende høyt fravær har skolen meldeplikt til barnevernet»: – Ordlyden er uheldig

Foreldre meldes til barnevernet når barnet har høyt skolefravær.

Foreldre med barn som lider av skolevegring eller annen sykdom opplever å bli meldt til barnevernet uten at det foreligger mistanke om alvorlig omsorgssvikt, at barnet blir mishandlet, eller at et barn vil bli utnyttet til menneskehandel. I strid med lovverket, sier barnerettsadvokat.- Vi har en strøm av slike saker, sier barnerettsadvokat Thea Totland til TV 2.Hun er daglig leder i Barneadvokatene, og er godt kjent med at foreldre blir meldt til barnevernet når barnet har høyt