Oslo  20190406.
Bjørnar Skjæran under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo
Foto: Terje Pedersen / NTB
Oslo 20190406. Bjørnar Skjæran under landsmøtet til Arbeiderpartiet i Folkets Hus i Oslo Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen
Kommentar

«Stem på oss og få halv pris!»

Valgløftet om å halvere billettprisene på alle landets ferger er forbilledlig tydelig og konkret. Men fallhøyden er tilsvarende stor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre befinner seg på dypt vann. Velgerne flykter fra partiet. Det overraskende løftet om å halvere fergeprisene over hele landet er et forsøk på å kaste ut en livbøye til seg selv. Dette er vaskeekte valgflesk som faktisk kan holde Støre flytende helt frem til valgdagen.

Før koronapandemien skylte over oss, var det et voksende fergeopprør på gang langs deler av kysten. Økte kostnader til nyinvesteringer, overgang til betalingsordningen Autopass, kutt i overføringer til fylkene, fylkespolitikere som prioriterer andre ting. Litt avhengig av hvem du spør; forklaringene er mange på hvorfor fergeprisene har økt kraftig de siste årene. «Alle» er enige om at prisene er for høye. Men fylkene (som i stor grad styres av de rødgrønne) peker på regjeringen. Regjeringen (som styres av de borgerlige) skylder på fylkene.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud
TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Opprøret har ikke forsvunnet i kjølvannet av pandemien. Det lever i beste velgående inn i valgåret 2021. Alle partier risikerer å bli straffet av velgerne langs kysten ved høstens stortingsvalg. Sånn sett er det et smart trekk av Ap å komme tidlig på offensiven.

Valgløftet vil bli lagt merke til. For det er så konkret: Stem på oss og få halv pris!

Arbeiderpartiets overraskende utspill tok åpenbart de andre partiene på senga. I Høyres hus hev de seg rundt og ba Ap-nestleder Bjørnar Skjæran feie for egen dør i Nordland. Der sitter Skjæran nemlig i fylkestinget og stemte i fjor mot et forslag fra de borgerlige om å kutte fergeprisene. Phøø, ingen av de borgerlige la inn priskutt i sine alternative budsjetter, kontret Skjæran. Og sånn går no dagan.

Valgløftet er så usminket populistisk at det sikkert er en og annen Frp- eller Sp-leder som skulle ønske at de hadde kommet med det først.

Men dette kommer også med en kostnad. Når rikspolitikere lover å halvere prisen på noe som er fylkeskommunens ansvar og forsikrer at staten skal ta hele regningen, så går alarmen i Finansdepartementet. Og alarmen har i tillegg gått i deler av Ap. Dette kan bli dyrt. Veldig dyrt. Dette kan gå på bekostning av andre viktige saker.

For Ap-ledelsen har heller ingen klar plan for hvordan de skal halvere fergeprisene. De fleste fergesambandene er fylkeskommunale, og billettprisen fastsettes av lokalpolitikerne innenfor et ganske komplisert regelverk. Prisene spriker også mellom fylkene. Ap vil halvere samtlige fergepriser ved å forhandle med fylkespolitikerne. Foreløpig har partiledelsen anslått valgløftet til å koste 1,5 milliarder kroner.

Men beregningen er ikke bare usikker, den er svært usikker. Ifølge sentrale kilder jeg snakker med i partiet, så er det ikke utredet i det hele tatt og fremstår som hastverk.

Støres «Halv pris med oss!» er like fullt konkret og lett å forholde seg til for velgerne. Hvis det ikke vannes ut med ulike forbehold frem til valgdagen, da.

Og vi fikk kanskje en forsmak i det siste programutkastet som Støre leverte partiet sitt på mandag, en drøy uke etter at Halv pris med oss!-løftet ble lansert. Der står det at partiet skal «arbeide for å halvere fergetakstene i løpet av kommende stortingsperiode».

Det er forskjell på å si Stem på oss og få halv pris!, enn å si Stem på oss, så skal vi arbeide for å halvere prisen!

Alle dere som jevnlig bruker fergene langs kysten bør derfor ta en skjermdump av fergebilletten anno februar 2021. Hvis de rødgrønne vinner valget til høsten, skal halve prisen stå på tilsvarende billett før neste valg. Ta vare på skjermdumpen.

Det kan ikke utelukkes at en eventuell statsminister Støre trenger på bli minnet på dette løftet i løpet av perioden.

Relatert