Russiske stridsvogner under Zapad-øvelsen i 2017. Foto: Ivan Sekretarev/AP/NTB
Russiske stridsvogner under Zapad-øvelsen i 2017. Foto: Ivan Sekretarev/AP/NTB

E-sjefen: Slik har Russlands militære oppførsel endret seg

– Siden 2013 har det vært en endring i russisk militær oppførsel, sier sjefen for Etterretningstjenesten til TV 2.

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten, sier at Russland i løpet av høsten kommer til å gjennomføre storøvelsen Zapad («Vest»), som skal simulere en regional krig mot en motstander i vest.

Etterretningstjenesten omtaler den kommende russiske storøvelsen i sin offentlige trussel- og risikovurdering for 2021:

E-sjef Nils Andreas Stensønes i rikskommissær Josef Terbovens gamle jakthytte i Lutvann leir. Foto: Sverre Saabye / TV 2
E-sjef Nils Andreas Stensønes i rikskommissær Josef Terbovens gamle jakthytte i Lutvann leir. Foto: Sverre Saabye / TV 2

«Forrige gang Zapad ble gjennomført, i 2017, involverte øvelsen en omfattende forsterking av Kolahalvøya. Forsterkningsstyrker sikrer at den russiske militærmakten relativt raskt kan oppnå lokal overlegenhet i en kortere periode.»

Viseadmiralen sier at det blir opp til norske myndigheter og NATO å treffe balanserende tiltak, for å unngå at Russland tar kontrollen i våre nærområder.

– Havner på baksiden

– Da havner vi på baksiden av de fremskutte linjene. Militærmakten er i dag ikke bare rettet inn mot krig. Den kanskje mest signifikante utviklingen i Russland er at de har bygget en fleksibel militærmakt som kan brukes i hele konfliktspekteret, for å understøtte deres ambisjoner, sier Stensønes til TV 2.

Russland har de siste årene blitt stadig mer selvhevdende, og øvd lenger sør og vest enn tidligere. Strategien om å styrke russisk sjønektelse i nord, har ført til at store fareområder er blitt etablert i Norges økonomiske sone.

Forsvarsalliansen NATO har på sin side økt sine aktiviteter i dette området, for å hindre at Russland skal dominere våre nærområder, sier Stensønes.

– Det er helt klart en vilje i NATO til å møte denne utviklingen, for å sikre at ikke Russland ikke dominerer og setter premissene i dette området, sier etterretningssjefen til TV 2.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg de siste årene, med et økt spenningsnivå og stormaktsrivalisering mellom Russland og USA.

Russland betrakter vestlig aktivitet i Nordområdene som en trussel mot de militære basene på Kolahalvøya og russisk sikkerhet, og Norge blir i større grad oppfattet som et NATO-land enn som en nabo, skriver Etterretningstjenesten om utviklingen i årets Fokus-rapport.

Russisk endring siden 2013

Siden 2013 har det vært en endring i russisk militær oppførsel, påpeker viseadmiralen:

Under øvelsen Zapad-2017 ble Iskander-missiler sendt til Petsjengadalen. Foto: Etterretningstjenesten
Under øvelsen Zapad-2017 ble Iskander-missiler sendt til Petsjengadalen. Foto: Etterretningstjenesten
  • I 2013 la Russland seg rundt den britiske nukleære andreslagskraften og truet den.
  • I 2014 demonstrerte de vilje og evne til å okkupere Krim og Donbass.
  • I 2017 og 2018 simulerte Russland angrep på stasjoner og flybaser i Norge, og marinefartøy som opererte i norske farvann.
  • I 2019 demonstrerte de evne og vilje til å dominere området helt ned til Grønland, Island og Storbritannia, det såkalte GIUK-gapet.

– Denne utviklingen er en russiskdrevet ambisjonsøkning om å ha kontroll i våre nærområder, sier E-sjefen til TV 2.

Under storøvelsen Zapad-2017 øvde Russland ifølge Estlands forsvarssjef på en fullskala krig. NATO har opplyst at atomvåpen også inngikk i øvelsen der russiske styrker trente på en stor- og mellomstatlig konflikt.

Den baltiske flåten tester ut en krysserrakett under øvelsen Zapad-2017. Foto: mil.ru
Den baltiske flåten tester ut en krysserrakett under øvelsen Zapad-2017. Foto: mil.ru

– Zapad-øvelsen er en stor øvelse hvor de demonstrerer sin totale kapasitet i et område. Vi forventer at det vil skje at de tar kontroll over større områder, dominerer lenger ut og flytter større styrker, sier Stensønes om høstens øvelse.

Elitestyrker

Siden 2013 er det ifølge Etterretningstjenesten blitt en del av normalbildet i nord å se overføring og trening med elitestyrker som kan overføres svært hurtig og operere under arktiske forhold i samvirke med lokale enheter.

– De har ikke varslet nøyaktig på hva Zapad vil gå ut på, men operasjonene langs Norskekysten og helt ned til England har vært et mønster over mange år. Det vil ikke være overraskende om det også er en del av Zapad, sier etterretningssjefen.

E-tjenesten sier at det ventes en tilsvarende forsterking også under høstens øvelse.

– Så er utfordringen at Russland i liten grad varsler om detaljene og hvor det skjer. Det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvordan det foregår. Men vi regner med en stor forflytning av styrker og en evne til å prøve å dominere området utover egne grenser, sier Nils Andreas Stensønes til TV 2.

Relatert