STRENGE RUTINER: Da privatisteksamen ble avholdt i Vallhall Arena i Oslo i fjor, var det med nye rutiner og restriksjoner som følge av pandemien. Privatistene og elever med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt i år, i motsetning til de fleste andre. Foto: Lise Åserud
STRENGE RUTINER: Da privatisteksamen ble avholdt i Vallhall Arena i Oslo i fjor, var det med nye rutiner og restriksjoner som følge av pandemien. Privatistene og elever med behov for eksamen for å få vitnemål gjennomfører eksamen som normalt i år, i motsetning til de fleste andre. Foto: Lise Åserud

– Vi har ropt om dette siden november

Elevorganisasjonen sier seg storfornøyd med regjeringens avlysning av vårens skriftlige eksamener, men stiller seg samtidig sterkt kritisk til at en del muntlige blir gjennomført.

Mandag ble det klart at regjeringen avlyser skriftlig eksamen for avgangselevene i 10.-klasse og på videregående, og at flere muntlige eksamener også blir avlyst.

Muntlig eksamen vil bli gjennomført for avgangselevene i 10. klasse og VG3.

– Vi er utrolig glad for at regjeringen har besluttet å avlyse skriftlig eksamen. Vi har ropt om dette siden november, og det er deilig at regjeringen endelig lyttet til oss, sier leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz, til TV 2.

Kritisk til muntlig eksamen

Hun stiller seg samtidig kritisk til at en del muntlige eksamener vil gjennomføres:

– Dette er både urettferdig og en belastning for både lærere og elever, som bør bruke tiden på å tette de faglige hullene som er oppstått under koronapandemien, sier Schultz.

KRITISK TIL MUNTLIG EKSAMEN: Leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz. Foto: Ida Pollestad/ Elevorganisasjonen
KRITISK TIL MUNTLIG EKSAMEN: Leder i Elevorganisasjonen, Kristin Schultz. Foto: Ida Pollestad/ Elevorganisasjonen

Elevorganisasjon-lederen frykter konsekvensene av at lokalt gitte eksamener blir gjennomført ulikt kan få store konsekvenser, og øke forskjellen mellom elever.

– Det er stor forskjell på måten Sunndalsøra og Bergen vil gjennomføre muntlig eksamen, og lærere vil vektlegge kompetansemålene annerledes. Vi frykter dette kan gi oss en situasjon der tallkarakteren du ender opp med vil variere stort på bakgrunn av hvor du er fra, sier hun.

AP Overrasket

Kunnskapsminister Guri Melbys (V) eksamensavlysning får også Torstein Tvedt Solberg, som er skolepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, til å reagere.

Dette er regjeringens grep:

  • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
  • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
  • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
  • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- ogsvennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamenvåren 2021 gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
  • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldendesmitteverntiltak.
  • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes iuke 23.
  • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
  • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering forelever som ikke får eksamen.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

– Det er overraskende at Melby ikke lytter til de faglige rådene om å avlyse eksamen helt, sier han til TV 2.

Han mener at det bærende prinsippet for eksamen er å måle alle likt, og at dette skoleåret er et unntaksår med store forskjeller i undervisningen. Han mener at eksamen ikke blir rettferdig slik Melby legger opp til nå.

– Jeg mener en burde lyttet til elever, lærere og faginstansene, som tydelig sier at eksamen må avlyses slik at en kan fokusere på standpunkt og gjennomføring, sier Solberg.

Glad for muntlig eksamen

Til TV 2 sier Roy Steffensen (Frp), som leder Stortingets utdanningskomité, at Frp er glad for at muntlig eksamen fortsatt vil gjennomføres.

– Tradisjonelt er Frp sterke tilhengere av skriftlig eksamen, men vi ser at det er argumenter for å avlyse skriftlig eksamen slik situasjonen er nå, sier Steffensen.

– Klokt kompromiss

I en pressemelding skriver Norsk Lektorlag at de mener regjeringens avgjørelse er et klokt kompromiss i en vanskelig sak. De mener muntlig eksamen er en viktig motivasjon for elevene, som får erfaring med å jobbe systematisk fram mot eksamen. For noen elever kan eksamen være en viktig sistesjanse for å få vitnemål.

– Jeg er glad for at Melby har lyttet til Lektorlaget i denne saken. Det er også klokt av Melby å tydelig anerkjenne at balansen mellom standpunktvurdering og eksamen skal opprettholdes, sier leder for Norsk Lektorlag, Rita Helgesen.

Relatert