UTØYA: Retten har nå slått ned søksmålet mot minnesmerket for 22. juli ved Utøya.
UTØYA: Retten har nå slått ned søksmålet mot minnesmerket for 22. juli ved Utøya. Foto: Heiko Junge

Naboene tapte Utøya-søksmålet

Ringerike tingrett har frikjent staten og AUF i søksmålet som ble anlagt av naboer som protesterer mot byggingen av et nasjonalt Utøya-minnesmerke. Det skriver Rett24.

16 naboer saksøkte staten og AUF for det planlagte minnestedet for 22. juli ved Utøyakaia. Naboene mener at etableringen av det planlagte minnesmerket på Utøyakaia er rettsstridig med naboloven.

Konflikten har pågått i flere år og mandag kom dommen som frikjenner staten og AUF.

– Slik retten vurderer saken har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne, skriver tingretten i dommen.

– Konflikten rundt minnestedet har vært en stor påkjenning for mange, og vi håper at tingrettens avgjørelse nå bidrar til ro rundt saken, sier generalsekretær Sindre Lysø i AUF kort tid etter at dommen ble offentliggjort.

Sterk motstand

Oppføringen av et minnested på Utøyakaia etter 22. juli-terroren har møtt svært sterk motstand blant naboene. Konflikten har pågått i flere år, og fikk sitt foreløpige toppunkt før nyttår, da 16 naboer saksøkte staten og AUF for å få stanset minnestedet.

De mener oppføringen er rettsstridig etter naboloven og i strid med menneskerettighetene, og krevde derfor at tiltaket forbys.

Mange av saksøkerne var med og reddet ungdommer under terrorangrepet. De frykter at et minnested som ligger tett på der de bor, vil føre til retraumatisering og psykisk skade. Naboene ønsker at minnestedet skal bli plassert lenger unna nabolaget.

– Betyr enormt mye

– AUF er fornøyd og lettet over tingrettens dom. Et nasjonalt minnested på Utøyakaia betyr enormt mye for etterlatte, overlevende og pårørende etter 22. juli. Avgjørelsen betyr at minnestedet vil kunne stå klart til tiårsmarkeringen 22. juli i år, sier Lysø.

Etableringen av et minnested etter 22. juli-tragedien må sies å ha minst like stor samfunnsmessig betydning som andre inngripende offentlige tiltak, som for eksempel etablering av veier og vindkraftanlegg, mener retten. Minnesteder etter store tragedier kan ikke bli underlagt strengere naborettslige betingelser enn andre samfunnsmessige tiltak uten slik tragisk bakgrunn, ifølge domstolen.

– Jeg har ikke snakket med klientene ennå. Jeg sitter og leser dommen nå, sier advokat Ole Hauge Bendiksen, som har representert saksøkerne, til NTB. Han vil gi sine kommentarer først senere mandag.

– Sjokkert og uendelig skuffet

Anne-Gry Ruud er talsperson for naboene. Hun skriver i en uttalelse til NTB at hun er sjokkert og uendelig skuffet over Tingrettens dom.

– Vi legger merke til at retten finner det bevist at beboere i området har betydelig helseskade som følge av terrorhendelsen, men retten anser helseaspektet for disse enkeltmenneskene underordnet samfunnets behov for et nasjonalt minnesmerke, sier Ruud.

– Moralen er at om man uforskyldt kommer opp i en terrorhendelse, eller en situasjon med potensielle nasjonale og politiske interesser, er man som sivil, best tjent med å snu ryggen til og passe sin egen helse.

Relatert