STENGT NED: Det ble oppdaget mutert virus på denne byggeplassen i Bergen. Nå er den stengt ned.
STENGT NED: Det ble oppdaget mutert virus på denne byggeplassen i Bergen. Nå er den stengt ned. Foto: Joakim Birkelund / TV 2

39.000 ansatte rammes av krisetiltak rundt Bergen

De skjerpede smitteverntiltakene etter utbruddene i Bergen rammer 39.000 jobber i virksomheter som nå må holde stengt, opplyser hovedorganisasjonen Virke.

Tall fra Virke viser at det jobber 180.000 i handels- og tjenestenæringen i kommunene som nå er berørt av de strenge smitteverntiltakene.

Av disse jobber 39.000 i virksomheter som må holde stengt og 15.000 av disse igjen har ikke mulighet til å jobbe fra hjemmekontor.

Behov for tiltak

– Vårt håp er at stengingen varer kortest mulig, fordi virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har vist at de er gode på smittevern, og ser fram til å starte opp igjen så raskt som mulig med trygge smitteverntiltak, sier administrerende Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han sier at når det er behov for smitteverntiltak, må også kompensasjonstiltakene være på plass og etterlyser at virksomheters ansvar for permitteringsperioden må reduseres til to dager.

Søndag formiddag varslet Bergen kommune strengere tiltak som følge av mutantutbruddene. Både Bergen, Kvam og Ulvik innfører krisetiltak.

Skjerper restriksjonene

Det blir blant annet oppjustert til rødt nivå for skoler og barnehager, og videregående skoler får digital undervisning. All undervisning ved høyere utdanningsinstitusjoner skal også foregå digitalt.

Det blir også full stans i breddeidrett, fritidsaktiviteter og arrangementer utenfor hjemmet.

Alle butikker med unntak av matbutikker, kiosker, helsekost og apoteker stenger, og det blir innført skjenkestopp.

• Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

• Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole, og det skal forberedes overgang til rødt nivå så snart smittesituasjonen tilsier det .

• Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

• Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

• Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

• Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

• Skjenkestopp.

• Plikt til å bruke munnbind i visse situasjoner

• Butikker stenges med unntak av: matbutikker, inkludert kiosker, helsekost, apoteker og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

• Stans i breddeidrett for barn og voksne.

• Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)

• Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

- Serveringssteder (Tillatt med take away)

- Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l

- Tros- og livssynshus, med unntak av begravelser og bisettelser

- Biblioteker, fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller

- Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

- Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings eller fritidsaktivteter som samler mennesker innendørs.

Kilde: Regjeringen

Tiltakene gjelder for Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden.

• Skoler og barnehager : Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

• Det oppjusteres til rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

• Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

• Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

• Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

• Skjenkestopp.

• Plikt til å bruke munnbind i visse situasjoner.

• Kjøpesenter holdes stengt med unntak av:  matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak omsetter matvarer.

• Serveringssteder, biblioteker, tros- og livssynshus og alle butikker som ikke er en del av kjøpesenter kan holde åpent.

• Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, kan også holde åpent, men det skal ikke være fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

• Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, men det holdes åpent for skolesvømming for de under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle utøvere. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, tillates også. Det samme med annen individuell behandling som det kan bestilles time til, og hvor bad er en del av behandlingen.

• Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillates, men det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller fritidsaktiviteter for voksne som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

• Arrangement tillates, i tråd med nasjonale regler.

Kilde: Regjeringen

(©NTB)

Relatert