Melby bekymret for at innvandrere skal si nei til koronavaksine

Integreringsminister Guri Melby (V) får drahjelp av frivillige «Bydelsmødre», som ringer rundt og snakker med isolerte innvandrere som er i tvil om de skal ta koronavaksinen.

Innvandrere er mer skeptisk til å ta koronavaksinen enn befolkningen ellers, viser to store undersøkelser Folkehelseinstituttet (FHI) har gjort under pandemien.

På spørsmål om hvor sannsynlig det er at du vil ta koronavaksinen hvis den blir anbefalt for deg, var det flere negative svar blant innvandrere enn i resten av befolkningen.

Samtidig er nærmere halvparten av de koronasmittede i Norge innvandrere, og andelen innlagt på sykehus har steget til over femti prosent.

– Det er klart det bekymrer meg, sier Melby.

Viktig å beskytte de eldre

Denne uken besøkte hun bydel Stovner, der 44 prosent av befolkningen på drøye 33.000 er innvandrere. Stovner topper statistikken over antallet som er koronasmittet i Oslo.

Det er svært viktig at de eldre i innvandrerbefolkningen blir vaksinert, slik at også de er beskyttet, understreker hun.

– Det utrolig viktig både for å ta vare på den enkeltes helse, men også for å bidra til at ned smittetallet går ned at også innvandrere blir vaksinert, utdyper Melby.

TV 2 er med når integreringsministeren møter frivillige i organisasjonen Bydelsmødre Norge, som snakker direkte med innvandrere på deres eget språk om vaksinering.

Nasreen Bagum er leder i Bydelsmødre Norge Foto: Martin Leigland / TV 2
Nasreen Bagum er leder i Bydelsmødre Norge Foto: Martin Leigland / TV 2

– Når vi snakker samme språk som dem, og ser ut som dem går det mye bedre, smiler lederen i Bydelsmødre Norge, Nasreen Begum.

Mange spørsmål

De frivillige bekrefter at det er mye tvil og mange spørsmål om vaksinene.

– Jeg har ringt over 100 familier, og da stiller de masse spørsmål – hva slags bivirkninger har vaksinen, tror du vi er trygge, er det frivillig, kan vi slippe. Mange er skeptiske, forteller Shabana Fazal, som er «bydelsmor» på Stovner.

– Vi prøver å snakke med folk, og spesielt de som er isolerte, og ikke vil gå ut. De trenger å snakke med noen, sier «bydelsmor» Hayat El Yamani fra Alna.

Innvandrere har generelt høy tillit til norske myndigheter, men noen grupper stoler mer på sosiale medier, ifølge undersøkelsene til FHI.

Shabana deler ut brosyrer på Stovner Senter, og får spørsmål fra en kvinne om det er sant hun ikke kan ta koronavaksinen, fordi hun ikke har barnevaksinene.

-Nei, nei, nei, det er masse informasjon som sirkulerer rundt og som ikke er sant, svarer hun.

– Mange er usikre på hvorfor er det så viktig at akkurat jeg ta den vaksinen, så de gjør en kjempejobb med å informere og gå i dialog med folk, kommenterer Melby.

Krever ikke vaksiner først

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, uttalte tidligere i uken til TV 2 at områder med vedvarende høy smitte, som Stovner, bør gå foran i vaksinekøen.

Et utbrudd av mutert virus vil ramme liv og helse mye sterkere i tettbygde områder, mener han.

Integreringsminister Guri Melby (V) med frivillige i bakgrunnen. Foto: Martin Leigland / TV 2
Integreringsminister Guri Melby (V) med frivillige i bakgrunnen. Foto: Martin Leigland / TV 2

Melby fastslår at belastningen i bydeler som Stovner allerede er tøff.

– Det er åpenbart at det er et dilemma at det er mange i områder med høy smitte som har måttet leve med veldig strenge smitteverntiltak over veldig lang tid.

– Det har en kostnad, for det betyr at barn og unge får vært mindre på skolen, det betyr at de får mindre fritidsaktiviteter, og vi som er voksne får en god del begrensninger på våre liv og når det varer lenge, så er det ikke tvil om at det er veldig krevende.

– Kommer det en endring i vaksinestrategien?

– Den vurderingen er dynamisk, det har Folkehelseinstituttet sagt hele veien, så vi drøfter dette i regjering, og vil selvsagt se på dette på nytt dersom vi får nye faglige råd, sier hun.

På Stovner krever ingen av de TV 2 spør, å komme foran i vaksinekøen.

- Vi kan ikke kreve av myndighetene at de skal gi mye mer vaksine til bydel Stovner. Jeg er leder for Bydelsmødre Norge, så jeg kan ikke velge bare bydel Stovner. Det er viktig at de som har mest behov for det skal få vaksinen til riktig tid, sier Begum.

Relatert