Politiet må kunne gjennomføre promillekontroller, selv om det er ekstra fokus på smittevern i samfunnet. Det konkluderer Spesialenheten for politisaker med, etter at en mannlig bilist anmeldte to polititjenestemenn etter kontroll. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.
Politiet må kunne gjennomføre promillekontroller, selv om det er ekstra fokus på smittevern i samfunnet. Det konkluderer Spesialenheten for politisaker med, etter at en mannlig bilist anmeldte to polititjenestemenn etter kontroll. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.

Stoppet i promillekontroll – så anmeldte han politiet

Mente de ikke tok hensyn til smittevernet.

Kan politiet egentlig gjennomføre en vanlig promillekontroll, i en tid der det er sterkt fokus på smittevern?

Det er temaet Spesialenheten for politisaker nå har vurdert.

En mannlig bilfører anmeldte nemlig to polititjenestepersoner fra Innlandet politidistrikt, for brudd på smittevernreglene.

Bakgrunnen er at mannen ble stoppet i en promillekontroll. Her skal han ha opplyst at han var i risikogruppe opp mot Covid-19.

Han mente at politiet ikke tok hensyn til hans helsetilstand da de påla ham å gjennomføre blåsetesten. Dessuten at begge polititjenestemennene sto nærmere enn én meter, uten uten å være iført munnbind eller annet smittevernutstyr.

– Vil være nødvendig

De Spesialenheten behandlet saken, fikk han imidlertid ikke mye medhold. Her er noe av det de anfører i sin vurdering:

Politiet kan stanse en fører av kjøretøy for kontroll, uavhengig av om det er mistanke om straffbart forhold. Politiet kan også gjennomføre foreløpig test av føreren for å undersøke om vedkommende er ruspåvirket. En slik test kan blant annet skje i forbindelse med trafikkontroll eller dersom det er grunn til å tro at føreren er ruspåvirket.

For å kunne utføre slik test vil det være nødvendig for polititjenestepersoner i et kort tidsrom å være så nær bilfører at testen fysisk kan gjennomføres.

UP kuttet i antall promillekontroller

Henlagt uten etterforskning

Spesialenheten mener at anførslene om brudd på smittevernregler ikke er av en slik karakter at det er sannsynlig at polititjenestemennene i forbindelse med kontrollen har begått et straffbart forhold. Slik konkluderer de:

At det i samfunnet kan være ulike faremomenter i form av eksempelvis smittefare, medfører ikke at politiet er forhindret fra å foreta slike lovpålagte oppgaver.

Spesialenhetens avgjørelse er dermed at saken er henlagt, uten etterforsking.

LES MER: To netter i uken skiller seg ut med mest ruskjøring

Video: Dette er det ikke mange bileiere som får oppleve