FRIVILLIG: Knut Skår er hundefører i Norske Redningshunder sammen med lavinehunden Anakin.
FRIVILLIG: Knut Skår er hundefører i Norske Redningshunder sammen med lavinehunden Anakin. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

De jobber tusenvis av timer gratis for staten – får bare dekket kjøringen

TYIN/ÅLESUND (TV 2): Knut Skår og redningshunden Anakin er tilgjengelige døgnet rundt og jobber tusenvis av timer gratis for staten. Takken de får er kilometergodtgjørelse som ligger under statens satser.

– Den frivillige redningstjenesten burde fått mer økonomisk støtte til apparatet rundt, som får dette til å fungere, sier hundefører Knut Skår til TV 2.

Han har lang erfaring fra Norske Redningshunder og stiller mer enn gjerne opp når alarmen går og redningssamvirket har behov for innsatsen til hundeekvipasjen. Hvert år gjennomfører de 12 000 timer med søk og legger ned 700 000 timer på utdanning for å holde beredskapen.

– Vi er på ingen måte ute etter lønn for innsatsen. Den idealismen frivilligheten er tuftet på er unik på verdensbasis, men det kunne vært en kompensasjonsordning for tapt arbeidsfortjeneste. Nå er vi prisgitt arbeidsgivere som betaler lønna vår hvis vi må rykke ut i arbeidstiden, og det er det heldigvis mange som gjør. Det finnes dessverre eksempel på der frivillige går i minus fordi de gjør en frivillig innsats for staten, forteller Knut Skår.

Millionmangel

For det er en kostbar affære å trene opp en redningshund. I gjennomsnitt tar det tre år få godkjent ettersøks- eller lavinehund. Alt av ferie og fritid brukes til kurs og øvelse.

– Den dugnaden kan ikke kjøpes for penger, og det hadde vært fint om politikerne så nærmere på den økonomiske støtten til det frivillige rednings-Norge, mener den erfarne hundeføreren som også har vært leder av organisasjonen Norske redningshunder.

I en rapport om de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn fra 2018 står det:

– Tilskuddet til frivillige i redningstjenesten må økes fra dagens nivå på cirka 22 millioner kroner til 75 millioner kroner. Myndighetene bør også forplikte seg til en opptrapping etter dette, og frivilligheten må inkluderes i prosessen med se på hvordan disse midlene skal fordeles.

Norske Redningshunder fikk i fjor statlig tilskudd på 3,9 millioner kroner. Beløpet har med små justeringer vært uendret i snart ti år.

– Det vi får dekket av faktiske utgifter er kilometergodtgjørelse som av skattemessige årsaker ligger under statens regulativ, opplyser Skår.

Hundemangel

TV 2 har tidligere fortalt om akutt mangel på lavinehunder, som igjen kan føre til svekket beredskap når skredet går. Mest kritisk er rekrutteringen på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Konsekvensen er at vi ikke har nok ekvipasjer og klarer å stille når det trengs. Hunden er jo det mest effektive verktøyet vi har i et søk og kan være forskjellen på liv og død, sier Skår.

Akkurat nå mangler de 50 lavinehunder i de sårbare områdene. Covid-19 er en av årsakene.

– Vi håper jo å få opp rekrutteringen når folk ser hvor givende dette humanitære arbeidet kan være. Jeg var jo med å finne Hannes Henry i live tre timer etter at han ble tatt av skred i Aurlandsdalen og det veier opp for alle de tonnene med snø jeg har spadd de siste årene, sier Knut Skår.

Relatert