Det ligger store muligheter for gjenbruk av bildeler fra alle bilene som hvert år blir kondemnert i Norge. Nå etterlyser bransjen grep fra politikerne for å til en økning her.
Det ligger store muligheter for gjenbruk av bildeler fra alle bilene som hvert år blir kondemnert i Norge. Nå etterlyser bransjen grep fra politikerne for å til en økning her.

Brukte bildeler: Så mye blir ikke gjenbrukt

Nå slår bransjen alarm.

Prisene på en rekke bildeler har økt kraftig de siste årene. Samtidig har det fra flere hold blitt tatt til orde for å gjenbruke flere bildeler enn vi gjør i dag. Her er vi i Norge nemlig langt fra best i klassen.

Norges Biloppsamleres Forening (NBF), som organiserer bedriftene som driver med demontering av brukte bildeler, mener at norske myndigheter må ta grep for å øke dette:

– Gjenbruk er viktig for å skape en ny, grønn sirkulærøkonomi. I Norge er vi alt for dårlige på gjenbruk av bildeler, og henger langt etter Sverige, sier styreleder i NBF, Tor Alm.

Vraker nyere biler

Ifølge tall fra NBF anslås det at kun 2-4 prosent av alle bildeler som benyttes til reparasjon i Norge er brukte, mens tilsvarende tall for Sverige er 10-12 prosent.

Tor Alm er styreleder i Norges Biloppsamleres Forening (NBF).
Tor Alm er styreleder i Norges Biloppsamleres Forening (NBF).

Bilene som vrakes er nyere enn før, og delene som er på markedet kan derfor ofte være solide nok til å brukes igjen. Likevel er det i Norge 40.000 biler hvert år, eller ca. 30 prosent av alle Norges vrakbiler, som ikke demonteres. Disse går rett til fragmenteringsverk for gjenvinning av materialer.

Kostnadene på brukte bildeler er noe av forklaringen, og NBF mener det må gis økonomiske insentiver fra myndighetene. Videre har det til nå vært en skepsis til bruk av brukte bildeler ved reparasjoner fra bilprodusentene og merkeverksteder. Her har det skjedd enkelte endringer i det siste. Bilimportørene og bilprodusentene har gitt uttrykk for at det bør brukes mer brukte bildeler ved reparasjoner.

Det siste året har det blitt mye dyrere å ha bilen på verksted

Det ligger store gjenbruksmuligheter i kondemnerte biler. Her har vi i Norge også en lang vei å gå.
Det ligger store gjenbruksmuligheter i kondemnerte biler. Her har vi i Norge også en lang vei å gå.

Nye deler på grunn av garantien

– Vi foreslår redusert eller ingen merverdiavgift på brukte bildeler mot forbruker. Videre bør avgiftssystemet stimulere til økt reparasjon og gjenbruk ved redusert moms på reparasjonstjenester, sier Alm.

– Vi må også stimulere bilbransjen selv til å ta i bruk brukte bildeler i reparasjoner. Mange bilforhandlerne og importører forlanger for eksempel at det skal benyttes nye deler for at garantien skal bli opprettholdt. Forsikringsselskapene bør ta et spesielt ansvar her. De legger jo absolutt premissene og kravet om å bruke nye deler i garantitiden bør revideres, sier Alm.

Kan verkstedet "jukse" - og bruke brukte deler?

Bilene som vrakes blir stadig nyere, det betyr også at det er mulig å gjenbruke flere deler. Foto: NTB Scanpix
Bilene som vrakes blir stadig nyere, det betyr også at det er mulig å gjenbruke flere deler. Foto: NTB Scanpix

Dyre elbil-reparasjoner

Videre peker Alm på at det er viktig å følge EUs direktiver.

- Norge har signalisert at vi vil slutte seg til EU-direktivet om sirkulærøkonomi. For å nå målene om gjenbruk må det benyttes mer brukte bildeler i bilreparasjoner. Dette vil bli helt avgjørende i reparasjoner av elbiler i fremtiden. Høyenergibatteriene og mange deler på disse bilene er svært dyre å kjøpe nye, sier Alm.

Et siste argument er at økt gjenbruk av bildeler vil gi flere arbeidsplasser i Norge

– De fleste delene produseres i utlandet. Ved å gjenbruke deler beholder vi arbeidsplasser i Norge og lokalt. Det betyr mer arbeid til verksteder og bildemonteringsbedrifter her hjemme, avslutter Alm.

Brukte bildeler: Like gode - til under halv pris

Video: Mange nye elbiler byr på problemer for eierne sine