undersøkelse:

Gjorde overraskende funn i 31 av 40 melposer

TV 2 HJELPER DEG: Har du noen gang mistenkt at det er for lite mel i posen? Vi har undersøkt.

Sammen med Justervesenet, har TV 2 hjelper deg gjort nøyaktige kontrollveiinger av 40 poser mel fra Møllerens, Regal, Kolonihagen, Änglamark og Kvelde Mølle. Alle posene er kjøpt i matbutikk.

– Reglene sier at posene ikke kan ha mer enn 1,5% avvik ved pakkedato, forteller senioringeniør Chau Quynh Duong, som har fagansvar for ferdigpakninger hos Justervesenet.

Slik gjennomførte vi veiingen:

 • Fem poser av hver type ble kjøpt inn, posene ble valgt tilfeldig.
 • Posene ble veid på kalibrert vekt med emballasje.
 • Vekta av emballasjen ble trukket fra, slik at kun innholdet ble veid.
 • Avvik beregnes etter Justervesenets grenseverdier:
 • 1 kg – nedre grense 970 gram.
 • 1, 2 kg – nedre grense 1164 gram.
 • 2 kg – nedre grense 1940 gram.
 • For ordens skyld: ved en ordinær kontroll ville man veid 60-100 produkter av hver type og regnet ut en gjennomsnittsvekt ved pakkedato, på fabrikk. Dette er kun en stikkprøve.

Se TV 2 hjelper deg gratis på TV 2 Sumo.

Reglene tillater altså at melposene veier litt for lite, og litt for mye, når de pakkes. Vi ønsket likevel å undersøke hvor mye mel du faktisk får.

Fem pakker av hver meltype ble kontrollveid i vår test, og det skulle vise seg at det store flertallet av pakkene veide mindre enn det som står på pakka. Kun én type inneholdt minst like mye mel som oppgitt.

Se svaret fra produsentene nederst.

Disse manglet mel i posen:

Møllerens siktet hvetemel, økologisk (1 kilo)

 • Snittvekt: 979 gram

Alle posene med siktet økologisk hvetemel fra Møllerens veide for lite. To av fem poser veide mindre enn den nedre, tillatte grensen - henholdsvis 961 gram og 968 gram. Det vil si at de ikke ville blitt godkjent for salg, hadde dette vært en ekte kontroll ved pakkedato.

VEIDE MINST AV ALLE: Økologisk hvetemel fra Møllerens
VEIDE MINST AV ALLE: Økologisk hvetemel fra Møllerens Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

Kolonihagen siktet hvetemel, økologisk (1 kilo)

 • Snittvekt: 981 gram

Heller ingen av pakkene fra Kolonihagen veide 1 kilo, slik det står på pakken. En av pakkene veide mindre enn smertegrensen: kun 966 gram.

VEIDE IKKE NOK: Kolonihagen var nesten 20 gram under.
VEIDE IKKE NOK: Kolonihagen var nesten 20 gram under. Foto: Produsenten

Änglamark hvetemel, økologisk (1 kilo)

 • Snittvekt: 984 gram

Heller ikke hos Änglamark veide noen av posene 1 kg.

IKKE 1 KG: Änglamark nådde heller ikke et snitt på 1 kilo.
IKKE 1 KG: Änglamark nådde heller ikke et snitt på 1 kilo. Foto: Produsenten

Regal siktet hvetemel 1,2 kg og 2 kg

 • Snittvekt: 1189 og 1996 gram

Gjennomsnittlig kommer begge pakkene fra Regal greit ut i testen, og tre av posene veide det de skulle. Likevel blir gjennomsnittsvekten lavere enn det som står på pakkene.

LITT UNDER: Regals mel er ikke langt unna oppgitt vekt.
LITT UNDER: Regals mel er ikke langt unna oppgitt vekt. Foto: Produsenten.
ETT GRAM UNNA: Kvelde Mølle treffer på kiloen.
ETT GRAM UNNA: Kvelde Mølle treffer på kiloen. Foto: Produsenten.

Møllerens siktet hvetemel (2kg)

 • Snittvekt: 1991 gram

Kvelde Mølle, steinmalt (1 kilo)

 • Snittvekt: 999 gram

Kvelde Mølle får en gjennomsnittsvekt på 999 gram.

Mange tusen kilo per år

I vår stikkprøve var det kun Møllerens vanlige 1 kilos-poser som veide det samme, eller mer enn det som står på posen. Fire av fem poser veide 1 kg eller mer.

Møllerens siktet hvetemel (1 kilo)

 • Snittvekt: 1008 gram
MEST MEL: Møllerens vanlige mel veide gjennomsnittlig mer enn 1 kg.
MEST MEL: Møllerens vanlige mel veide gjennomsnittlig mer enn 1 kg. Foto: Anne-Mali Thyrum/TV 2 hjelper deg.

I vår undersøkelse manglet totalt drøyt 200 gram mel i Norgesmøllenes pakker (Møllerens og Kolonihagen). Hvis det mangler tilsvarende mengde i alle pakkene fra Norgesmøllene betaler vi kunder for nesten 200.000 kilo mel per år vi ikke får.

Dette svarer leverandørene:

Jan Tvinnereim hos Norgesmøllene om melet fra Møllernes og Kolonihagen:

– Korn inneholder naturlig 14,5-15 prosent vann. Vannet vil gradvis tørke ut, men det er fortsatt like mye mel.

– Hva er grunnen til at det vanlige melet veide 1 kg – og det økologiske melet konsekvent veide mindre?

– Det er den samme maskinen som produserer både økologisk og vanlig mel, så absolutt alt er likt i produksjonen. Forskjellene på det økologiske og det vanlige melet skyldes tilfeldigheter i produksjonen.

– Alle posene var, ved pakking på fabrikk, minst 985 gram – max 1015 gram.

Lantmännen Cerealia om melet fra Regal:

«Alle melprodukter tørker naturlig med tiden, hvor mye melet tørker er selvfølgelig avhengig av lagringsforholdene. Når kornet skal formales bløtlegges det i en viss tid for å kunne formale kornet på en god måte. Det ferdige melet har et vanninnhold på maks 15% når det er formalt og pakkes. Når det de ferdige melpakkene står lagret (på lager, i butikk og i skapet hjemme) så tørker melet naturlig avhengig av lagringsforholdene (temperatur og luftfuktighet). Når fuktighetsinnholdet minsker, minsker også vekten på melet. Jo lengre, varmere og tørrere melet står lagret, jo ”lettere” blir melet.

Vi opplyser på våre forpakninger at melet vil tørke ved lagring, og oppgir at 2 kg/1,2 kg er nettovekt ved pakkingen av melet.»

Coop om melet fra Änglamark:

«Det er Justervesenet som kontrollerer vektene til vår leverandør. Vektene plukker automatisk ut pakker som har mer enn 1,5 prosent avvik. Grunnen til at man har funnet avvik på dette begrensede utvalget varer er mest trolig at fuktighet, som er naturlig i melet, har fordampet under lagring.»

Kvelde Mølle:

«Det er slik at 1 kg skal være 1 kg mel. Selvsagt kan det være at om melet har stått en stund i butikken kan det tørke noe da vi maler kornet med 15 % vanninnhold.

Vi tar med dette videre i jobben med kvalitet her.»

Relatert