HEMMELIG UTSETTING: Det var Miljøminister Sveinung Rotevatn som ga instruks om utsettingen i Østfold.
HEMMELIG UTSETTING: Det var Miljøminister Sveinung Rotevatn som ga instruks om utsettingen i Østfold. Foto: Harald Eiken

Nekter å beklage manglende informasjon før utsetting av «Gullulven»

11 ordførere i Østfold sendte for tre uker siden mail til miljøministeren der de ber om en beklagelse for manglende informasjon rundt utsettingen av to ulver. Men det får de ikke i svaret fra Sveinung Rotevatn, som kom idag.

Ordførerne reagerer sterkt på at Miljømyndighetene satte ut den såkalte «Gullulven» og «Deisjøtispa» i Østfoldskogene uten at kommunene ble informert på forhånd. Først samme dagen som paret ble flyttet fra Østerdalen og utplassert i Våler eller Sarpsborg kommune, fikk de mail om utplasseringen. Dette skjedde søndag 3. januar.

– Det er helt horribelt at de bare setter ut ulvene uten engang å gi oss mulighet til å informere og forberede befolkningen. Å etablere et ulvepar, nær et tett befolket område i Østfold på denne måten, går ikke an, sier ordføreren i Rakkestad, Karoline Fjeldstad. (Sp)

Men dette er ikke miljøministeren enig i, selv om han i svaret skriver at han mener lokale myndigheter skal informeres så langt som råd ved ulveflyttinger.

– Gitt omstendighetene i denne saken, der forvaltningen også ble satt under et sterkt tidspress, mener jeg dette ble håndtert på en god måte, skriver Rotevatn.

VIKTIG ULV: Her er ulven myndighetene anser som svært viktig for å motvirke innavl i den skandinaviske ulvestammen.
VIKTIG ULV: Her er ulven myndighetene anser som svært viktig for å motvirke innavl i den skandinaviske ulvestammen. Foto: Harald Eiken

«Gullulven», som bygdefolk kaller den, har ifølge myndighetene viktige gener fra Finnland/Russland som kan redde den skandinaviske ulvestammen fra innavl. Den risikerte å bli skutt under jakt i området den oppholdt seg i sammen med Deisjøtispa, før de ble bedøvet fra helikopter og flytttet til Østfold.

De l1 ordførerne ba både om en beklagelse og en forsikring om at kommunene skal bli involvert i framtiden, når det blir bestemt at ulver skal flyttes. Miljøministeren skriver i svaret at han mener det er viktig å lære av erfaringene som er gjort i denne saken.

– Og jeg vil naturligvis vurdere om noe kan gjøres anderledes dersom vi igjen står oppe i en liknende situasjon. Jeg tar i den sammenheng med meg innspillene dere har lagt fram i brevet, skriver ministeren.

Han mener det ville vært enklere å få til en grundigere prosesss dersom det ikke hadde vært så stort tidspress. Det skyldtes at den genetisk viktige ulven sto i fare for å bli skutt under jakt, på grunn av et vedtak i Stortinget.

Ordførerne i Østfold er ikke fornøyd med svaret fra miljøministeren.

SATT UT: Her labber
SATT UT: Her labber "Gullulven", som bygdefolket kaller den, ut i østfold-skogene Foto: Statens Naturoppsyn

– Jeg registrerer at det ikke kommer noen beklagelse i svaret fra statsråden, men at det fokuseres mye på rovdyrpolitikken og hvorfor han mener at det var viktig å flytte ulvene. Vår intensjon med brevet var ikke rovdyrpolitikken men å sette fokus både på den manglende prosessen og medvirkningen i denne saken. For en kommune så blir det en nesten en umulig oppgave og helt uventet og uten forvarsel få utplassert to ulver i sitt lokalsamfunn. Det er ikke en måte å gjøre ting på som er konfliktdempende, skriver ordføreren i Rakkestad, Karoline Fjeldstad til TV 2.

Og fortsetter:

– Statsråden innrømmer her at man må lære av sine erfaringer og han vil vurdere om det burde bli gjort annerledes dersom noe slikt skal skje igjen. Det var også et poeng for oss å påpeke at dette ikke er måten å gjøre ting på. For å forsikre oss om at det ikke vil bli gjort på samme måte ved en annen anledning.

Flyttingen av ulvene er beregnet til å ha kostet over en halv million kroner, av Miljødirektoratet. Men da er lønnsutgifter til de ansatte i Statens Naturoppsyn, som har brukt store ressurser på ulvene, holdt utenfor.

Relatert