B-1B Lancer bombefly i formasjon med norske F-35 kampfly i 2020.
B-1B Lancer bombefly i formasjon med norske F-35 kampfly i 2020. Foto: Bodø QRA 331 Skvadron/Forsvaret

Forsvarsministeren: Derfor kommer amerikanske bombefly til Norge

– Vi befinner oss i en helt annen situasjon enn tidligere, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tirsdag ble det kjent at amerikanske bombefly skal operere fra Ørland hovedflystasjon, for å trene med norske styrker i en periode. Over 200 amerikanske soldater ankommer Ørland denne uken.

Et B-1 Lancer bombefly før avgang fra Eglin Air Force Base.
Et B-1 Lancer bombefly før avgang fra Eglin Air Force Base. Foto: Samuel King Jr/US Air Force

Ifølge den amerikanske europeiske felleskommandoen EUCOM er det første gang dette skjer.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg de siste årene, med et økt spenningsnivå og stormaktsrivalisering mellom Russland og USA.

Behovet for alliert forsterkning av Norge har økt, og NATOs aktivitet i nord har økt betydelig.

I sin Arktis-strategi vektlegger det amerikanske flyvåpenet økt evne til avskrekking også i nordområdene.

Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, sier at samtreningen med de amerikanske bombeflyene skal øke Norges og USAs evne til å samarbeide i våre nærområder.

– Disse øvelsene demonstrerer alliert samhold, sier generalmajor Skinnarland onsdag.

Skal øve på luftstøtte

Under åpningen av Forsvarets luftmaktsseminar redegjorde forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) for hvorfor de amerikanske B-1 bombeflyene skal trene i Norge.

Det økte allierte nærværet og øvingsaktiviteten er en ønsket utvikling, sier han.

B-1 bombeflyene har tidligere gitt luftstøtte til NATO-styrker i Afghanistan. Nå skal norske styrker trene på at US Air Force kan gi dem luftstøtte i en reell situasjon, sier statsråden.

– B-1 har konvensjonelle kapasiteter som skal brukes til å øve med landstyrker. Det skal øves på reelle situasjoner og luftstøtte fra B-1. Vi skal evne å bruke denne støtten hvis vi trenger den, sier Bakke-Jensen.

B-1 på tokt over Afghanistan i 2008.
B-1 på tokt over Afghanistan i 2008. Foto: Andy Dunaway/US Air Force

Den nye sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo, sier at norske styrker får en gyllen mulighet til samtrening.

– Ved en militær konflikt har B-1 en kapasitet vi har behov for, sier Odlo.

Forsvarsminister Bakke-Jensen sier at Russlands konfronterende atferd de siste årene utfordrer NATO, som møter denne utviklingen med å dreie mot avskrekking. I NATOs nye strategi står troverdig avskrekking sentralt.

Ønsker USA velkommen

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, gir helhjertet støtte til at bombeflyene fra US Air Force kommer til Norge, og ønsker at USA fortsetter øvingsaktivitetene på norsk jord.

Hun er svært uenig med stortingspolitikere fra Rødt og SV som ikke ønsker denne aktiviteten velkommen, og som frykter russiske reaksjoner.

– Vi skal ta hensyn til russerne. Men la det være klart: Vi bestemmer selv, sa Huitfeldt i sitt innlegg på Luftmaktseminaret.

På spørsmål om treningen med B-1 bombeflyene påvirker den norske sikkerhetspolitiske balansen mellom avskrekking og beroligelse, er Huitfeldt ikke i tvil:

– Hvis vi hadde sagt nei, ville det endret denne balansen. Å ha fly så langt unna den russiske grensen er åpenbart i tråd med tradisjonene, sier hun.

Relatert