I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Verken Sverige, Danmark eller Tyskland har særordninger for eldre som gjør at de jevnlige må fornye førerkortet. Fremskrittspartiet, Ap og SV vil nå fjerne ordningen også i Norge.
I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Verken Sverige, Danmark eller Tyskland har særordninger for eldre som gjør at de jevnlige må fornye førerkortet. Fremskrittspartiet, Ap og SV vil nå fjerne ordningen også i Norge.

Nå vil de fjerne særnorsk førerkort-test

Har vært debattert i årevis.

I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Fremskrittspartiet, Ap og SV vil nå fjerne ordningen.

I forbindelse med helseattesten benyttes det en kognitiv test man må bestå. Fra 19. juni 2019 ble det bestemt at kognitive prøver kun skulle benyttes ved mistanke om kognitiv svikt. Likevel har flere meldt om at disse testene fortsatt brukes generelt.

– Det er trist å høre at friske og oppegående eldre mister førerkortet bare fordi de ikke består en teoretisk prøve som har lite med bilkjøring å gjøre. Dette fungerer ikke etter hensikten, oppleves diskriminerende og ydmykende, sier FrPs stortingsrepresentant og transportpolitiker Tor Andre Johnsen.

Bjørg (86) mistet førerkortet - etter test hun ikke skulle tatt

SV-forslag

Forslaget om å fjerne helseattesten og fornyelse av førerkortet for eldre er fremmet av SV. FrP har tidligere tatt til orde for å fjerne helseattesten for eldre, men har da ikke fått flertall. De støtter derfor nå SVs forslag.

– Når også Ap støtter dette så vil det få flertall. Regjeringen må gjøre som den får beskjed om og testene blir historie. Jeg registrerer imidlertid at Sp ikke støtter dette. Nok en gang går de tilbake på noe de har ment tidligere, det er skuffende, sier FrPs samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud.

75-åringene er de sikreste i trafikken

Vil gi ny sjanse

FrP fremmer også selv et forslag i saken. Det går ut på at de som ikke har bestått testen skal få mulighet til å få sin egnethet som sjåfør vurdert på nytt.

– Da FrP satt i regjering fikk vi med H, V og KrF på å heve aldersgrensen for å ta testen fra 75 til 80 år. Samtidig ble det gitt klar beskjed om at disse testene bare skulle brukes ved mistanke om kognitiv svikt. Vi har fått mye tilbakemelding på at håndheving og praktisering av regelverket har vært veldig forskjellig, så vi synes det er viktig å gi folk en ny sjanse. Derfor mener vi at de som ikke besto kan få en mulighet til å få en ny vurdering av om de egner seg til å kjøre bil, sier Johnsen.

Nå blir det enklere å kjøre bil lengre

Viktig for livskvaliteten

Hoksrud påpeker at eldre som bor i distriktene ofte er helt avhengig av bilen i hverdagen.

– Mister man førerkortet kan livskvaliteten forverres vesentlig og man kan bli isolert hjemme, Hoksrud.

Tor Andre Johnsen er ikke redd for at en avvikling av ordningen vil redusere trafikksikkerheten.

– Nei, det er jeg ikke. Fastlegene har selvsagt fortsatt et ansvar for å vurdere om pasientene sine er egnet til å kjøre bil eller ikke, men vi skal ikke ha en helseattest og en egen særnorsk test som diskriminerer grupper av befolkningen basert på alder og som bare eldre må ta, sier Johnsen.

Verken Sverige, Danmark eller Tyskland har særordninger for eldre som gjør at de jevnlige må fornye førerkortet.

Så mye sikrere er det å kjøre ny bil

Bakgrunn

Forslaget som er fremmet av SV: Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre som grunnlag for førerkort.

Det er rundt 60.000 personer over 80 år med førerkort her i Norge. Selv om det er flere eldre som kjører bil, har antall drepte eller skadde eldre førere gått ned.

Video: Her går den amerikanske skuespilleren "til angrep" på Norge:

Det ene er greit – det andre er helt ulovlig