VIL STANSE UHELDIG PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil ha slutt på at NAV premierer foreldre som ulovlig hindrer barn samvær med begge foreldre.
VIL STANSE UHELDIG PRAKSIS: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil ha slutt på at NAV premierer foreldre som ulovlig hindrer barn samvær med begge foreldre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

NAV premierer samværssabotasje:

Vil stoppe omdiskutert NAV-praksis som rammer barn og foreldre

Barne- og familieministeren vil ha slutt på at NAV premierer foreldre som saboterer samvær med barna. Frp krever at Kjell Ingolf Ropstad dokumenter at NAV ikke bryter loven, slik eksperter mener.

Foreldre som ulovlig blir hindret samvær med egne barn, får ofte økt barnebidrag. NAV mener de skal betale for de dagene de ikke har barna.

I flere reportasjer har TV 2 vist hvordan NAV premierer foreldre som bryter samværsavtaler og rettsforlik og dermed hindrer barn samvær med begge foreldre.

Dette har skapt debatt og store reaksjoner, også på Stortinget.

Vil endre regelverket

– Derfor ønsker vi å se på endringer knyttet til dette slik at en ikke har incentiver i systemet som gjør at en ønsker å hindre samvær, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

Han er klar på at problemet skal - og må - løses.

– Praksis i dag slår feil ut slik at det i verste fall er et incentiv, et økonomisk incentiv for å hindre samvær. Derfor ser vi nå på hvordan vi kan endre dette innenfor dagens regelverk, forklarer Ropstad.

Han sier det kan skje ved at det eksempelvis ikke gjøres endringer i barnebidraget før det oppnås en enighet gjennom for eksempel mekling i familievernet eller via en avgjørelse i domstolen.

Dersom det ikke er mulig å endre praksisen innenfor dagens regelverk har Ropstad planen klar:

– Da må vi jo da gjøre utredninger ut på høring og så eventuelt en forskrift eller lovendring som da kanskje må til Stortinget og da vil det ta noe lengre tid.

– Bryter ikke loven

TV 2 har bedt NAV om å få en juridisk begrunnelse som forsvarer den praksis etaten har i dag.

Vi har ikke fått noe konkret svar på mange av våre spørsmål. Og NAV har heller ikke imøtegått innsigelser og konkrete kritiske spørsmål om dagens praksis.

Nå har derimot Barne- og familieministeren svaret klart:

– Vi har tett dialog med NAV og kan ikke se at måten NAV behandler sakene på i dag er i strid med regelverket, sier Ropstad til TV 2.

På skriftlig spørsmål fra Frp-politiker Silje Hjemdal, svarer Ropstad følgende til Stortinget:

– Mitt departement har følge av den senere tids oppmerksomhet om samværshindring og barnebidrag, vært i dialog med NAV om praktiseringen av regelverket. Det er på bakgrunn av denne dialogen, ikke grunnlag for å si at NAV har praktisert bidragsregelverket feil.

– Veldig spesielt

– Jeg synes det er veldig spesielt av en minister å vise til en dialog med NAV som nettopp er den som blir beskyldt for en praksis som i verste fall kan være i strid med lovens intensjoner, sier Silje Hjemdal (Frp) til TV 2.

– Så her kommer jeg til å kreve tydelige gode svar på hvorfor ministeren mener at dette ikke bryter med lovens intensjoner, sier Silje Hjemdal som er medlem av Kultur- og familiekomiteen.

– Hva frykter du mest i forhold til NAV-praksisen?

– Min største frykt er at mange familier som har vært utsatt for dette er det begått en stor urett mot, og ikke minst de barna som har fått krenket sine rettigheter når det gjelder samvær med både mor og far.

Flere politikere i ryggen

– Har du en samlet stortingskomité i ryggen når du nå krever å få et bedre svar fra Ropstad?

– Jeg tror jeg kan si med hånden på hjerte at det er flere politikere som er engasjert i dette spørsmålet og som her vil forlange tydelige gode svar for det fortjener ikke minst befolkningen der ute og de familiene som er rammet.

Hun mener det er viktig å avklare om NAV-praksisen har vært lovstridig fordi det kan reises spørsmål om blant annet erstatningsansvar.

– Når det gjelder dette feltet som TV 2 har omtalt over lang tid, har jeg faktisk ikke har hatt noen annen sak hvor det har vært så mange som har henvendt seg til meg, både besteforeldre, barn og selvsagt foreldre, opplyser Hjemdal.

– I strid med loven

– Det mest alvorlige med saken er jo at NAV har en praksis som er i strid med lovgivers forutsetning når loven ble vedtatt, fastslo professor Asbjørn Strandbakken ved UiB overfor TV 2 i fjor høst.

– I dag praktiserer NAV loven feil. Lovgivers intensjon er at man skal følge avtale om samvær og dommer om samvær, samtykket kollega og jusprofessor Camilla Bernt til TV 2.

Relatert