IKKE BESTEMT: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at det foreløpig ikke er bestemt om voksne under 45 år uten underliggende sykdom vil bli anbefalt vaksinen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
IKKE BESTEMT: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at det foreløpig ikke er bestemt om voksne under 45 år uten underliggende sykdom vil bli anbefalt vaksinen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Aavitsland: For tidlig å vurdere om voksne under 45 år skal vaksineres

Før FHI kan anbefale vaksinasjon av personer mellom 18 til 45 år, mener overlege Preben Aavitsland at de må ha mer kunnskap.

Den siste tiden har det muterte viruset skapt stor usikkerhet om smittesituasjonen i Norge. I tillegg kom den nedslående nyheten om at Norge får langt færre vaksinedoser fra AstraZenica.

– Det gjør at målet om at en stor del av den voksne befolkningen kan være vaksinert til sommeren kan bli betydelig mer usikkert, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag.

FHI er imidlertid ikke like sikre som Høie på at målsetningen er å vaksinere hele den voksne befolkningen.

– Ved all vaksinasjon må man veie nytte mot ulemper, og det gjelder også koronavaksinasjon. Det er for tidlig å gjøre den vurderingen for aldersgruppen 18 til 45 år nå, sier overlege Preben Aavitsland ved FHI.

Det var Drammens Tidende som omtalte saken først.

Mangelfull kunnskap

Vaksinestrategien til FHI har hele tiden vært å minimere tapte leveår og død i befolkningen. Det er årsaken til at nordmenn over 65 år og risikogrupper er prioritert til å få vaksinen.

Før FHI kan anbefale vaksinasjon av personer mellom 18 og 45 år mener Aavitsland at de må ha mer kunnskap.

Selv om voksne under 45 år sjeldent utvikler alvorlig sykdom, kan det imidlertid forekomme. Aavitsland etterlyser derfor mer kunnskap om hvor alvorlig korona er i denne aldersgruppen.

– Vi trenger også mer kunnskap om hvor godt vaksinasjon beskytter mot sykdom i de ulike aldersgruppene og hvor godt vaksinasjon beskytter mot å bli smittet og videre smitte, sier Aavitsland.

Om koronavaksinen viser seg å hemme smittespredningen, kan det gi en positiv effekt å vaksinere unge voksne, som står for mye av smitten.

Tilgjengelighet

I tillegg vil hvordan epidemien utvikler seg og hvor mange vaksiner som er tilgjengelig spille inn på hvorvidt FHI vil anbefale vaksinasjon av denne aldersgruppen.

– Vi vil i god tid før det eventuelt blir aktuelt, gjøre en slik vurdering, sier Aavitsland.

Personer mellom 18 og 45 år som har visse kroniske sykdommer eller er helsepersonell, vil likevel bli anbefalt vaksinen.

MER SIKKER: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier at det er trolig, men ennå ikke anbefalt at nordmenn under 45 år skal vaksineres.
MER SIKKER: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sier at det er trolig, men ennå ikke anbefalt at nordmenn under 45 år skal vaksineres. Foto: Torstein Wold / TV 2

Ikke like farlig

Smitteverndirektør Geir Bukholm virker sikrere enn kollegaen på at FHI kommer til å anbefale vaksinasjon av voksne under 45. Han er likevel enig i at det blir viktig å veie ulempene mot nytten når dette skal vurderes.

– Inntil videre har vi definert de anbefalte risikogruppene ned til 45 år. Hvis vi får en god vaksine med få bivirkninger og god effekt, vil vi anbefale den til personer mellom 18 og 44 også, sier Bukholm til TV 2.

– Er det aktuelt å ikke vaksinere de under 45?

– Utgangspunktet er at vi skal vaksinere de også. Men det forutsetter at vi har en vaksine med en god bivirkningsprofil som gjør at forholdet mellom nytten av å vaksinere seg og eventuelle bivirkninger faller ut i positiv favør for å vaksinere seg, sier han.

– Der er vi ikke ennå?

– Vi vet ganske mye om de to vaksinene vi allerede har, så det er gode og trygge vaksiner, sier Bukholm.

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Se fullstendig oversikt her.

Kilde: FHI

Usikkerhet om flokkimmunitet

Helsedirektoratet viser til at det er Folkehelseinstituttet som ansvar for å gi råd om hvem som bør vaksineres.

– Det er FHI som gir de endelige rådene. Hvis det viser seg for eksempel at vi uten å vaksinere disse personene får såpass stor flokkimmunitet at man tar ned smitten samlet sett, så kan det være en option. Men jeg har sett for meg at alle voksne vil få tilbud om vaksinen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Når det gjelder om barn i alderen 0 til 18 år skal få tilbud om en vaksine, mener Aavitsland at det først vil bli mulig å vurdere dersom en vaksine godkjennes for denne aldersgruppa.

Relatert