Oslo 20201215. Foto: Jil Yngland / NTB
Oslo 20201215. Foto: Jil Yngland / NTB Foto: Jil Yngland

Frykter for resten av sesongen

Hockeyen har planlagt oppstart igjen 3. februar, men gjennomføringen er trolig avhengig av at regjeringen snur i spørsmålet om nye støttepakker.

Ishockeyforbundet har jobbet på spreng for å legge en ny plan etter smittebølgen som rammet ligaen. Nå har de laget en plan for resten av grunnserien, som egentlig består av 45 kamper.

– Det nye oppsettet tar sikte på at alle lag skal ha spilt 36 kamper innen 20. mars. Dette er et opplegg som er laget sammen med klubbene og deres medisinske ansvarlige. Med tanke på å gi klubbene som har vært rammet av covid-19 nok tid i henhold til tilbakevendingsplanen, «return to play». Vi sier ikke at det ikke blir 45 runder, men vi skal i hvert fall sikre oss 36, sier assisterende generalsekretær i Ishockeyforbundet, Kristoffer Holm.

De samme forutsetningene gjelder kvinner elite og 1. divisjon, som også har planlagt oppstart neste uke.

Hockeyen har vært satt på pause siden 8. januar etter den voldsomme smittebølgen i Fjordkraft-ligaen. Totalt har over 80 elitespillere vært smittet med koronaviruset.

– Smittesituasjonen nå er så kompleks og vanskelig å håndtere at vi ser det nødvendig å pause Fjordkraftligaen frem til vi igjen kan gjennomføre kamper på en forsvarlig måte, sa Generalsekretær i Ishockeyforbundet, Ottar Eide, den gang.

Også 1. divisjon og kvinner elite ble satt på vent.

19. januar kom myndighetene med nye anbefaling om å utsette alt seriespill i toppidretten i to uker, ut måneden.

Tar sikte på 3. februar

Nå tar Ishockeyforbundet sikte på å starte opp igjen 3. februar, men mye avhenger av kompensasjonsordningene fra regjeringen.

– Det tar tid og det vil nødvendigvis påvirke oppstarten. Vi skulle gjerne fått et svar slik at vi kan planlegge og klubbene få en viss forutsigbarhet, sier assisterende generalsekretær i Ishockeyforbundet, Kristoffer Holm.

Det har vært stor uro i hockeyleiren etter at regjeringen foreslo en ny ordning som ikke gir kompensasjon for avlyste kamper. Den forrige krisepakken har gitt klubbene 70 prosent kompensasjon for tapte seriekampinntekter med tomme ishaller. Avlyste kamper har gitt en statlig kompensasjon på 50 prosent av beregnede inntekter.

– Hva er konsekvensen dersom dere ikke får en kompensasjon for avlyste kamparrangementer?

– Da står vi i fare for at klubber går konkurs og må permittere spillere. Et mulig scenario er at ikke vi klarer å gjennomføre, sier Holm.

Kulturminister Abid Raja sier følgende om saken:

– Stimuleringsordningene for idrett og frivillighet har vært på høring i sektoren og vi har fått inn 36 høringsinnspill. Nå gjør vi en grundig vurdering av disse før vi fastsetter det endelige regelverket for ordningene som så må godkjennes av ESA.

– Vi har satt av 1,1 milliarder til ordningen for idrett og frivillighet, og målet er å sørge for at midlene treffer på en god måte. Innspillene vi fikk på forhånd og høringsinnspillene vi har fått nå bidrar til dette. Denne regjeringen og jeg er på lag med idretten og frivilligheten, og vi skal forsøke å stille opp på best mulig vis også i fortsettelsen, fortsetter Raja.

Bekymret styreleder

Styreleder i Norsk Topphockey, Njål Berge, er bekymret.

– Det er ekstremt sårbart mest av alt fordi den forutsigbarheten man har tatt høyde for muligens blir borte. Vi håper virkelig de viderefører ordningen vi hadde før jul.

– Vi strekker oss langt for å spille, men det er opp til hver klubb å avgjøre om de kan ta på seg utgiftene når man er så usikker på inntektene.

– Har klubber varslet at de kan måtte permittere uten en god nok kompensasjonsordning?

– Ja, det har de. Vi vet at vi mest sannsynlig får kompensasjon dersom vi gjennomfører, men kommer det ytterligere begrensninger på å gjennomføre spill så må hver enkelt klubb vurdere om dette går.

– Vi har forståelse for at det er komplisert og skjønner at det tar tid, men vi står nå i februar og vet ikke om vi får noen kompensasjon for januar. Her har klubbene allerede tatt på seg kostnader. Hadde vi visst dette i november kunne vi forberedt oss på en annen måte, men nå i februar dukker det brått opp noe som på papiret er så annerledes.

– Dramatisk

Den nye ordningen som er foreslått vil gi kompensasjon for kamper som bli gjennomført, men Berge er bekymret over at det klubbene kan bli presset i kamp på bekostning av spillernes helse.

– Klubbene vil ha et press på å gjennomføre når man for eksempel av medisinske årsaker burde avlyst. Det mener jeg er mest problematisk.

– Jo lenger det drøyer, jo mer problematisk er det å fortsette å ha spillerne i drift. Det vil være dramatisk hvis ordningen som er foreslått står.

Med all usikkerheten nå er det umulig for ishockeyforbundet å si mer om hva som skjer med sluttspillet.

– Sluttspillet er et pågående arbeid. Avtalen med regjeringen vil påvirke sluttspillet i stor grad, sier Kristoffer Holm.

– Har dere fått noen signaler om når dere kan vente et svar?

– Nei, det vet vi ikke.

Relatert