IKKE LIKT I ÅR: Her er privatister under eksamen i Vallhall Arena i Oslo i fjor.
IKKE LIKT I ÅR: Her er privatister under eksamen i Vallhall Arena i Oslo i fjor. Foto: Lise Åserud

Direktoratet anbefaler å skippe eksamen – Melby lover kjapt svar

Utdanningsdirektoratet mener skriftlig eksamen i grunnskolen og videregående skole må avlyses på grunn av koronasituasjonen. Utdanningsministeren lover å ta en avgjørelse kjapt.

I et notat som avisa Framtida har fått innsyn i, anbefaler divisonsdirektør Sissel Skillinghaug og avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet å ikke gjennomføre skriftlig eksamen for videregående og 10.-klasse.

Lokalt kan det bli aktuelt med muntlig eksamen, men direktoratet tilrår at også disse eksamenene avlyses. Hovedårsaken til at eksamen frarådes, er at det er så stor forskjell på hvilket undervisningstilbud elevene får.

Flere med krav

– Fordi det har vært, og fremdeles er, så store variasjoner i tilbudet til elevene, er vurderingen vår at det ikke er riktig at alle elever skal ta den samme eksamenen. Vi anbefaler derfor at all skriftlig eksamen for elevene i grunnskolen og videregående blir avlyst våren 2021, sier Skillinghaug til Framtida.

En rekke instanser har krevd at eksamen må avlyses, blant dem både elev- og lærerorganisasjoner.

Før jul ble det satt ned en ekspertgruppe ledet av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet som skulle avklare hvordan man skal sette standpunktkarakterer og gjennomføre eksamen til våren.

Lover svar

Det er kunnskapsminister Guri Melby (V) som tar den endelige avgjørelsen om eksamen. Til TV 2 sier hun:

– Jeg skal sørge for en beslutning så raskt som mulig. Det er viktig at både skoler og elever vet hva de skal planlegge ut fra. Dette er en viktig beslutning som vil få konsekvenser for elevene – både om vi velger å ha en form for eksamen eller å avlyse den.

Hun legger til at det er invitert til et møte med lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og KS for å drøfte innspillet onsdag.

– Uansett hvilket utfall vi lander på er vårt mål at pandemien ikke skal hindre noen elever i å komme videre i livet. Vi vil derfor komme frem til en løsning som sikrer at elevene får vitnemål, og at vi ikke lukker noen dører for læreplass, fagbrev eller videre utdanning, sier Melby.

Relatert