SMITTE: Syv at ti analyserte positive koronaprøver ga utslag for den britiske mutantvarianten. Foto: Sveinung Kyte/ TV 2
SMITTE: Syv at ti analyserte positive koronaprøver ga utslag for den britiske mutantvarianten. Foto: Sveinung Kyte/ TV 2

Testet ti prøver – syv av dem påviste mutert virus

Oslo kommune ba FHI analysere ti positive koronaprøver fra Smestadhjemmet. Syv av prøvene ga utslag for den britiske mutantvarianten.

Kommunen ba fredag om at de ti prøvene skulle analyseres. Samme dag viste det seg at en av de koronapositive ansatte ved sykehjemmet kunne kobles direkte til smitteutbruddet i Nordre Follo.

Denne medarbeideren testet først koronapositivt 6. januar.

I etterkant av dette fikk også fem beboere og to andre medarbeidere påvist koronasmitte. Sykehjemsetaten har nå fått bekreftet at syv av dem hadde det muterte viruset, men skriver imidlertid at de «antar at alle åtte hadde mutantviruset».

– Det tyder ikke på at det er spredning til andre beboere eller medarbeidere utover den ene avdelingen, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Beboer døde

En av de fem smittede beboerne døde 23. januar, tre av dem er fortsatt smittet, mens den siste er friskmeldt. To medarbeidere er også fortsatt koronasyke.

I tillegg har tre medarbeidere ved en annen avdeling på sykehjemmet fått påvist smitten. Dette settes imidlertid ikke i sammenheng med utbruddet i den andre avdelingen, hvor det engelske mutantviruset ble påvist.

1500 tester

Siden den smittede medarbeideren testet positivt 6. januar, har det blitt gjennomført over 1500 tester ved sykehjemmet.

Sykehjemsetaten skriver at det kan virke som at de har klart å hindre videre spredning av viruset.

– Vi har sendt prøver til FHI allerede fra 4. januar for fire sykehjem og har iverksatt en rekke tiltak for å stoppe smitteutbrudd. Svarene vi har mottatt tyder nå på at det ikke er utbrudd som følge av det muterte viruset på hverken Uranienborghjemmet eller Solvang helsehus, sier Jagmann.

Han sier også at de sykehjemmene som foreløpig ikke har mottatt svar på sine prøver, nærmer seg friskmeldelse fra utbruddet som startet i begynnelsen av januar.

Relatert