Det kan koste deg dyrt å bryte fartsgrensen, og det gjelder selv om du ikke kjører veldig mye for fort. Foto: NTB Scanpix.
Det kan koste deg dyrt å bryte fartsgrensen, og det gjelder selv om du ikke kjører veldig mye for fort. Foto: NTB Scanpix.

Fartsgrensen «pluss moms» kan koste over 9.000 kroner

UP økte kontrollinnsatsen i 2020 – det ga resultater.

Mange bilister velger bevisst å kjøre et godt hakk over fartsgrensen det meste av tiden, og regner med at risikoen for å bli tatt er så liten at det likevel blir billig om man blir knepet en gang i blant. Eller som en bekjent sa til meg en gang:

– Utenfor tettbygd strøk plusser jeg på moms på fartsgrensen. Blir jeg tatt da, blir det selvsagt bot, men jeg mister i alle fall ikke lappen. Og sjansen for å bli tatt er så liten at det likevel blir veldig billig i det lange løp, var hans mening.

Siste år økte sjansen for å bli knepet, noe UPs tall for året 2020 også viser. Med spisset kontrollinnsats ble hele 12 prosent flere knepet i å kjøre for fort – og hele 22 prosent flere førerkort ble beslaglagt. Også antall anmeldelser knyttet til fartsovertredelser økte kraftig i forhold til året før.

Ifølge UP-sjef Steven Hasseldal var det flere årsaker til disse lite positive all-time-high-noteringene.

Varslet om kontroll - det skulle han ikke ha gjort!

Økt innsats

– En del av økningen skyldes nok korona-pandemien og generelt mindre trafikk på veiene som følge av den. Noe kan tilskrives at 2020 var et år med gjennomgående gode kjøreforhold, blant annet med en mild og lang førjulsvinter. Overgangen til direkte registrering av forelegg på stedet gjorde i tillegg at vi ble mer effektive. Dessuten spisset vi også fartskontrollinnsatsen noe i løpet av fjoråret, sier UP-sjefen.

Han er bekymret over at de verste råkjørerne nå ser ut til å kjøre fortere enn noensinne, noe som bekreftes av økningen i antall anmeldelser og førerkortbeslag.

Økt kontrollinnsats det siste året ga resultater. Foto: NTB Scanpix
Økt kontrollinnsats det siste året ga resultater. Foto: NTB Scanpix

Hvor fort er "+ moms"?

– Ja, og denne trenden som vi først la merke til i den første korona-perioden, så dessverre ut til å holde seg uendret gjennom hele året, sier han.

Langt de fleste som blir tatt med for høy fart langs veiene er likevel å finne i «+ moms-kategorien», fort nok til en sviende bot, men ikke fort nok til å miste førerkortet.

Hvor fort er egentlig «+ moms»? Med de nye satsene for forenklede forelegg som trådte i kraft ved årsskiftet, vil dette være å kjøre med 100 km/t i en 80-sone, 125 i en 100-sone eller 128 km/t der det står 110 på skiltene langs veien. I de to første tilfellene vil boten være 5.000 eller 6.800 kroner, i det siste eksemplet hele 9.050 kroner. Så prisen blir fort høy!

Tatt to ganger i fartskontroll - på en halv time!

Dette er bøtesatsene over 70 km/t

Dette er de nye bøtesatsene når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

Til og med 5 km/t kr 850,–

Til og med 10 km/t kr 2 250,–

Til og med 15 km/t kr 3 600,–

Til og med 20 km/t kr 5 000,– + 2 prikker

Til og med 25 km/t kr 6 800,– + 3 prikker

Til og med 30 km/t kr 9 050,– + 3 prikker

Til og med 35 km/t kr 10 850,– + 3 prikker

– når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

36 km/t til og med 40 km/t kr 11.300,– + 3 prikker

Råkjørerne kom på rekke og rad - politiet rakk ikke å ta alle

Video: Denne er først ut fra nytt bilmerke i Norge