Helsemyndighetene mener at skianlegg kan holdes åpne. Foto: Halvard Alvik/NTB
Helsemyndighetene mener at skianlegg kan holdes åpne. Foto: Halvard Alvik/NTB

Dette er koronarådene for skianlegg

Helsedirektoratet anbefaler disse restriksjonene for skianleggene.

I et skriv sier Helsedirektoratet at skianlegg kan holdes åpne, og kommer samtidig med hvilke råd som bør gjelde.

– Skianlegget bør legge til rette for å kunne opprettholde 1 meters avstand mellom personer i alle situasjoner. Det må unngås trengsel mellom personer i områder der det erfaringsmessig kan bli trengsel. Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov, sørge for godt og frekvent renhold, særlig av hyppig brukte kontaktpunkter, heter det i vurderingen.

Varmestuer og kafeer i tilknytning til anlegget kan ikke være åpne for innendørsservering grunnet høyere smitterisiko innendørs, men matservering gjennom luke eller lignende kan gjennomføres så lenge denne maten spises utendørs og man påser at det er god avstand mellom utendørsgjestene, skriver helsemyndighetene.

Ifølge Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner gjelder anbefalingene om varmestuer og kafeer kun for de ti kommunene på Østlandet der det ble innført strenge tiltak.

Camilla Sylling Clausen opplyser til TV 2 at dette er bekreftet på øverste hold i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Smittesporing av gjestene

Anlegg som har mulighet for det, kan etablere systemer for å registrere gjester, heter det videre.

– Dette kan, der det er mulig, gjøres gjennom: Å legge til rette for å registrere besøkende i anleggene, for eksempel ved kjøp av alle typer heiskort: Dagskort, ukekort og sesongkort. Registreringen kan gjøres elektronisk eller manuelt avhengig av anleggets størrelse og tilgjengelige elektroniske løsninger.

Det anbefales at det legges til rette for å bestille på forhånd og forhåndsregistrere heiskort, samt at det føres oversiktlige og sporbare vaktlister.

– Registreringen oppbevares i 10 dager for å lette myndighetenes smittesporing ved et eventuelt utbrudd. Gjestene skal informeres om at informasjon lagres i 10 dager og oversikten skal oppbevares på en forsvarlig måte, skriver Helsedirektoratet.

Unngå ansamling

Alle skianlegg bør vurdere anleggets kapasitet med hensyn til antall besøkende og eventuelt utarbeide en modell for tilpasning til lokal smittesituasjon.

– Det skal legges til rette for å unngå trengsel i heisområdet. Alle gjester skal informeres ved kjøp av heiskort om at de skal følge smittevernrådene, og at de ikke skal være til stede i området ved symptomer på luftveisinfeksjon, heter det i anbefalingen.

Helsemyndighetene mener at det bør legges til rette for køsystem og forhåndsreservering for å unngå ansamling av folk, der det er mulig.

  • Plakater og gulvinformasjon som tilrettelegger for å holde 1 meters avstand, og ensrettet bevegelsesmønster der det er mulig.
  • Det legges til rette for kortbetaling eller annen kontaktløs betaling.
  • • Alle hjelmer og annet utstyr rengjøres med vann og såpe eller desinfiseres etter bruk. Som et alternativ kan hjelmene settes i karantene i 24 timer.
  • Hjelmer og staver skal flyttes bak disk for å unngå unødvendig berøring.
  • Alle berøringsflater slik som bankterminaler og benker desinfiseres hyppig.

Relatert