Tar kampen etter at sønnen Morten ble drept av politiet: – Kanskje han kan gjøre en forskjell nå

Vibekke og Lasse Michelsen mener tilbudet til psykisk syke er for dårlig. De to får støtte av Norsk Psykologforening og stortingspolitikere.

Sent på kvelden 21. desember rykket politiet ut til sønnens adresse i Bergen. Aksjonen endte med at Morten ble skutt tre ganger i overkroppen av politiet.

Nøyaktig hva som skjedde forut for skuddene, granskes nå av Spesialenheten for politisaker.

Morgenen etter fikk Vibekke og Lasse en telefon. De ble bedt om å møte opp på Haukeland Universitetssjukehus. De ble blant annet møtt av en sykehusprest og en kirurg.

ØNSKET HJELP: Foreldrene forteller at Morten hadde et ønske om hjelp med problemene sine knyttet til psyken og rus.
ØNSKET HJELP: Foreldrene forteller at Morten hadde et ønske om hjelp med problemene sine knyttet til psyken og rus. Foto: Privat

– Kirurgen fortalte oss at Morten var død, sier faren Lasse.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Det er bare helt forferdelig, sier moren Vibekke.

Ingen tilbud «passet»

De siste ti årene i livet sitt, slet Morten med psykiske problemer og alkoholmisbruk. Flere ganger har både han og foreldrene forsøkt å få hjelp i helsevesenet.

Ifølge foreldrene har de tatt vare på cirka 20 brev som de har sendt til ulike deler av helsevesenet i løpet av årenes løp. De har forsøkt å bidra til at sønnen deres skulle få hjelp. Noe av problemet har vært at han verken var tung rusmisbruker, eller akutt psykisk syk. Han var ofte et sted midt i mellom.

Morten har ikke «passet inn» i noen av hjelpetilbudene som finnes, mener de.

– Vi opplever at han har falt mellom flere stoler. Jeg vet at det finnes mange andre som er i samme situasjon, sier Vibekke.

FORSTÅR BEKYMRINGEN: Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk Psykologforening forstår bekymringen fra foreldrene til Morten Michelsen.
FORSTÅR BEKYMRINGEN: Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk Psykologforening forstår bekymringen fra foreldrene til Morten Michelsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

For mange sviktes

– Jeg tenker at det er en alt for stor andel som ikke får et adekvat tilbud basert på deres behov, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk Psykologforening.

En omfattende undersøkelse fra Norsk Psykologforening fra 2019, underbygger alvoret innen psykisk helsevern:

– Den viste at én av fem pasienter ikke fikk god nok utredning, én av fire pasienter fikk ikke hyppig nok behandling, og én av fire pasienter avsluttet behandlingen for tidlig. Dette er urovekkende resultater mener vi.

– Hva tenker du er viktig nå?

– Det er å sørge for at det blir nok ressurser til å kunne gi et godt nok tilbud til de som har behov for det og at det tilbudet som gis faktisk virker, presiserer Skard.

De siste tjue årene har 2500 døgnplasser i psykiatrien forsvunnet.

Situasjonen er så håpløs at TV 2 vet om leger som rett og slett har sluttet å henvise pasienter til behandling, fordi de uansett blir avvist.

Pasienter med henvisning avvises

– Vi ser at 22 prosent i de tallene vi har fått, blir avvist selv om de har en henvisning i psykiatrien, og sånn kan vi ikke ha det, sier sier Inge Tellef Mørland, som er talsperson for psykisk helsevern i Arbeiderpartiet.

Mørland sier til TV 2 at Stortinget nå ber regjeringen stanse nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern, og gjennomføre en vurdering av behovet for å bygge opp igjen døgnkapasiteten på enkelte områder innen feltet.

– Nedbyggingen må vi nå stoppe, og vi må vurdere om vi må bygge opp igjen kapasiteten, sier Mørland som vil be regjeringen komme tilbake til Stortinget med en forpliktende opptrappingsplan for psykisk helsevern.

Krever umiddelbart stans

Fremskrittspartiet går enda tøffere ut og krever umiddelbar stans i nedlegging av døgnplasser.

Dessuten vil partiet ha en kartlegging av psykiatrien som kan bety en reversering i nedbyggingen av døgnplasser.

– Vi må også se på utskrivningspraksis. Vi har for mange tragiske hendelser, for mange selvmord kort tid etter utskrivning, og det kan vi ikke akseptere, sier Frp-politiker Kari Kjønaas Kjos til TV 2.

VIL GRANSKE: Kari Kjos i FrP krever handling fra regjeringen.
VIL GRANSKE: Kari Kjos i FrP krever handling fra regjeringen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Mennesker som ikke får adekvat behandling, som faller mellom flere stoler. Vi har hørt om dette i mange år?

– Jeg opplever at det er de samme problemstillingene som tas opp i dag som for ti år siden. Vi vet at mye er kommet på plass mer og at flere får hjelp, men det er fortsatt alt for mange som ikke får hjelp, fastslår Kjønaas Kjos til TV 2.

Håper dødsfallet kan bety noe

I tiden etter at de har stilt opp i media, blant annet i intervju med TV 2, har Vibekke og Lasse Michelsen fått melding fra andre pårørende som kjenner seg igjen i situasjonen som sønnen befant seg i. De har nå et håp om at Mortens tragiske død kan bety noe for andre.

– Det er derfor vi velger å snakke om dette, selv om det er beintøft, sier Vibekke.

– Morten sa alltid at han ønsket å gjøre en forskjell. Kanskje han kan gjøre en forskjell nå, sier faren Lasse.

Relatert