– Vaksinemotstand kan i verste fall koste deg jobben

Dersom du som arbeidstaker stiller deg i en situasjon hvor du ikke kan oppfylle arbeidsplikten, kan det få alvorlige konsekvenser, mener HR Norge.

Omtrent 70 prosent av nordmenn sier at de vil vaksinere seg når de får tilbud. Det betyr imidlertid ikke at 30 prosent vil takke nei, mener FHI.

– Undersøkelsene vi har gjort sier at bare rundt 5 prosent absolutt ikke ønsker å vaksinere seg. 20 til 30 prosent oppgir at de er usikre. Det de ønsker seg er mer informasjon og erfaring med vaksinene, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

FHI regner med at langt flere enn 70 prosent takker ja når de får tilbud på sikt.

Det er likevel grunn til å tro at noen nordmenn vil reservere seg fra å ta vaksinen. HR Norge mener at det i verste fall kan koste deg jobben.

TROR PÅ JA: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet tror at folk flest vil takke ja til vaksinen.
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
TROR PÅ JA: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet tror at folk flest vil takke ja til vaksinen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Øker risikoen

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon for virksomheter og personer som jobber innen HR og ledelse.

Organisasjonen mener at vaksinemotstand blir en viktig problemstilling både for arbeidstakere og arbeidsgivere fremover.

I hvor stor grad problemstillingen vil ha betydning vil variere i forhold til hva slags type arbeid bedriften utfører.

Mens en hjemmehjelp vil møte mennesker i risikogruppen på daglig basis, vil det være langt lettere å tilrettelegge for hjemmekontor for en ansatt som programmerer.

– Når samfunnet åpner opp, vil vi bli mer sosiale og møtes på jobb igjen. Ved å ha folk på jobb på arbeidsplassen som ikke vil ha vaksinen, øker man risikoen for smitte hos andre, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

DEBATT: Daglig leder Even Bolstad i HR Norge under en debatt på Nyhetskanalen. Foto: TV 2
DEBATT: Daglig leder Even Bolstad i HR Norge under en debatt på Nyhetskanalen. Foto: TV 2

Han mener det er virksomheten selv som bestemmer hvor arbeidet skal utføres og hva som er rimelige krav å stille for at man skal kunne utføre jobben.

Ingen har i utgangspunktet rett til hjemmekontor dersom det ikke står i arbeidskontrakten.

– Dersom du som arbeidstaker stiller deg i en situasjon hvor du ikke kan oppfylle arbeidsplikten, kan du i verste fall risikere å miste jobben, sier han.

Stort inngrep

Advokat Kari Bergeius Andersen mener at arbeidsgiverne må stille seg spørsmålet om hva som er viktig for sin arbeidsplass.

Arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å bestemme hvordan de vil ha det på arbeidsplassen. På den andre siden mener hun at det er et veldig stort inngrep å pålegge ansatte å ta vaksinen.

– Det er et stor inngrep mot personers private sfære og kropp. Da blir spørsmålet hvordan man skal vekte disse to hensynene, sier hun.

Hun tror likevel at ansvaret for arbeidsmiljøet til dem som er i risikogruppen ofte vil kunne veie tyngre enn hensynet til dem som ikke vil ta en vaksine.

– Det å ikke tro på vitenskap, være generelt skeptisk til vaksine eller på annen måte sette seg selv foran fellesskapet, vil aldri være saklig grunn for ikke å stille på jobb, mener Andersen.

– Kan arbeidsgivere kreve at ansatte tar vaksinen?

– I noen tilfeller vil de kunne det. Det vil avhenge av type virksomhet og situasjonen man er i, men det kan bli en ytterste konsekvens, sier hun.

ADVOKAT: Kari Bergeius Andersen er partner, advokat og styreleder i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund. Foto: Privat
ADVOKAT: Kari Bergeius Andersen er partner, advokat og styreleder i advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund. Foto: Privat

Ber ansatte tenke seg om

HR Norge mener arbeidstakere burde tenkte seg nøye om før de vurderer tilbudet om vaksine.

– Dette er ikke bare et valg vi tar for oss selv, men også et valg som påvirker kolleger våre og muligheten til å utføre en jobb, sier Bolstad.

– Hvordan skal arbeidsgiver møte ansatte som er skeptiske?

– Ingen ønsker å sette dette på spissen. Derfor er det viktig å snakke om dette allerede nå. Virksomhetene må forberede seg. Snakk sammen før det blir et problem, sier han.

Andersen oppfordrer arbeidsgivere til å prøve andre alternativer først. Mulige løsninger er å omplassere ansatte eller tilrettelegge for hjemmekontor i vanlig hverdag.

I tillegg oppfordrer Bolstad sterkt til at ledere, tillitsvalgte og verneombud blir involvert i vaksinespørsmålet.

– Det er viktig at arbeidsplassen har klare, balanserte og tydelig policy på dette. Hvis virksomheten et spesielt behov i forhold til vaksinen, så bør det være kjent og forstått. Til syvende og sist er det virksomheten som bestemmer, sier Bolstad.

Et individuelt tiltak

Det er foreløpig stor usikkerhet rundt om vaksinen kan gi flokkimmunitet.

Preben Aavitsland i FHI understreker at personer som tar vaksinen, først og fremst beskytter seg selv.

– Vaksinen beskytter den enkelte mot sykdom. Vi vet foreløpig ikke hvor godt den beskytter mot å bli smittet eller at man smitter andre. Først og fremst er dette et individuelt tiltak som man gjør for å beskytte seg selv, sier overlegen.

Relatert