TAPTE: Fredrik Skavlan må ut med en halv millioner kroner etter boligstrid.
TAPTE: Fredrik Skavlan må ut med en halv millioner kroner etter boligstrid. Foto: TV 2

Fredrik Skavlan tapte i retten

GOD KVELD NORGE (TV 2): Programlederen må ut med en halv million kroner etter å ha tapt i retten mot tømrermester Kjetil Eriksen AS.

Etter at Skavlan og Eriksen ikke klarte å komme til enighet utenfor rettssalen, måtte de i desember møte hverandre i Oslo tingrett.

Konflikten dreide seg om restaureringen av vinduene på en luksusvilla på Oslos vestkant, som Skavlan kjøpte sammen med samboeren Maria Bonnevie (46) i 2018 - til 21,6 millioner kroner.

Skavlan mente at arbeidet som var gjort var for dårlig utført og ville derfor ikke betale det avtalte beløpet. De to kom ikke til enighet og det hele endte med at Eriksen saksøkte Skavlan.

Dommen

I søksmålet ba tømrermesteren om at Skavlan skulle betale 550 000, mens programlederen på sin side krevde at kontrakten deres skulle heves. I tillegg ønsket han å få tilbakebetalt de 341 000 kronene han hadde betalt Eriksen, pluss det beløpet han betalte en annen aktør for å fullføre arbeidet.

Torsdag kom dommen og det ble klart at Tømmermester Kjetil Eriksen AS har vunnet frem både i hovedsøksmålet og i motkravet.

I domsslutningen står det at Skavlan må betale Eriksen 540 850 kroner. Han dømmes også til å betale saksomkostninger på 293 974 kroner.

Tømmermester Kjetil Eriksen AS frifinnes i motkravet.

– Nådde ikke frem

Rettens konklusjon ble at Skavlan tapte. Hans advokat Ole Johan Prytz sier imidlertid til God kveld Norge at det viktigste for Skavlan var «å få rettens uttrykkelige medhold i at Tømmermester Kjetil Eriksen AS hadde levert slett arbeide».

I dommen står det: Retter er etter bevisførsel ikke tvil om at malerarbeidene er beheftet med mangler.

Videre mente retten dog at Skavlan ikke ga Eriksen god nok tid til å rette opp i arbeidet.

– Det sentrale i dommen er ikke malerarbeidene som begge parter var enig om var for dårlig. De utgjorde en liten del av det totale arbeidet Eriksen utførte. Det sentrale er at Skavlan som alle andre plikter å la entreprenørene utbedre mindre mangler, og ikke la konflikten eskalerer som i denne saken, sier advokaten til Eriksen, Bent S. Kverme.

– At Eriksen så i følge retten ikke fikk nok tid til å rette opp skadene, tar vi selvsagt til etterretning, sier Skavlans advokat, Prytz.

Eriksen selv, er veldig glad for å ha fått medhold og sier til Dagbladet:

- Noen ganger må vi be om hjelp til å finne ut av hva som er rett og galt når man ikke klarer å bli enige, og sånn var det denne gangen. Jeg synes det var synd at Skavlan med sin advokat ikke gikk grundigere inn i problemstillingen, da kunne dette vært unngått.

Relatert