TOMMEL NED: Idrettsstyret vil ikke lempe på høydehus-forbudet.
TOMMEL NED: Idrettsstyret vil ikke lempe på høydehus-forbudet. Foto: Terje Pedersen

Gir ikke dispensasjon fra høydehus-forbudet – Henrik Ingebrigtsen reagerer

Idrettsstyret vil ikke gi midlertidig dispensasjon fra høydehus-forbudet. Det fikk Henrik Ingebrigtsen til å sende ut en tydelig melding på Instagram.

Korona-pandemien har skapt store utfordringer for norske toppidrettsutøvere. Med begrensede reisemuligheter og strenge karantenebestemmelser har flere, blant andre Friidrettsforbundets landslagslege Ove Talsnes, tatt til orde for at idrettsstyret bør gi et midlertidig fritak fra forbudet mot høydehus så lenge pandemien varer.

Idrettsstyret innhentet råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg og lovutvalget, og tirsdag ble uttalelsene diskutert og behandlet.

Onsdag presenterte idrettsstyret konklusjonen: Det blir ikke gitt dispensasjon fra høydehus-forbudet.

«NIFs lovutvalg mener det ikke er adgang til å dispensere fra Idrettstingets vedtak om forbud mot høydehus» heter det i en uttalelse.

Utøverkomitéen var blant interessentene som kjempet for en midlertidig dispensasjon fra forbudet.

«Flere momenter taler i retning av at det bør vurderes en midlertidig dispensasjon. Både helse og sikkerhet, omdømme knyttet til nødvendig reising og presset økonomi i toppidretten bør veie tungt i disse vurderingene. Utøverkomitéen mener pandemien har gitt nye erfaringer og argumenter, slik at høydehus-saken bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021».

Henrik Ingebrigtsen reagerer

Gjert Ingebrigtsen, som har ytret ønske om en midlertidig opphevelse av det særnorske forbudet mot bruk av høydehus, tar beslutningen med fatning.

Slik reagerte Henrik Ingebrigtsen på instastory.
Slik reagerte Henrik Ingebrigtsen på instastory.

– Det var som forventet, men samtidig er det mange positive signaler i uttalelser fra utøverkomiteen, Olympiatoppen, og det medisinsk etiske utvalget. Jeg håper man kan få en god behandling når saken skal opp på idrettstinget på nytt, sier Ingebrigtsen til TV 2.

Sønnen Henrik Ingebrigtsen er ikke like diplomatisk. I et innlegg på Instagram-story skinner det gjennom at han er lite fornøyd med at forbudet opprettholdes.

Forbud mot bruk av høydehus ble innført i Norge i 2003.

Friidrettsforbundet vil avvikle forbudet

Norges Friidrettsforbund (NFIF) sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding hvor de skriver at styret har vedtatt å fremme et forslag for Idrettstinget 2021 om at forbudet mot bruk av høydehus blir avviklet.

– Et særnorsk forbud fremstår slik NFIF ser det som urimelig og lite rasjonelt. Det bryter også med forutsetningen om at utøvere skal kunne konkurrere på like vilkår, skriver forbundet i pressemeldingen.

Videre skriver de at pandemien har vist at man utsetter utøverne for unødvendig risiko med tanke på reising, som kunne vært unngått dersom det var et høydehus i Norge.

– Trening i høyden er regnet som obligatoriske forberedelser til mesterskap i friidrett. Hvis man legger sammen alt norsk idrett bruker på å transportere utøvere, utstyr og støtteapparat til høydesamlinger i løpet av en sesong, er det i sum et betydelig antall flyreiser, også over lengre strekninger, med de økonomiske og miljømessige konsekvensene dette medfører, skriver de.