KRITISK: Psykolog Rolf Lindgren har vært kritisk til castingen til realityserier med alkohol og sosiale relasjoner i fokus. Foto: Faksimile/Discovery/Trond A. Isaksen (Montasje)
KRITISK: Psykolog Rolf Lindgren har vært kritisk til castingen til realityserier med alkohol og sosiale relasjoner i fokus. Foto: Faksimile/Discovery/Trond A. Isaksen (Montasje)

Reagerer på andelen straffedømte realitydeltakere: – Et rødt flagg

Psykologene Rolf Lindgren og Winnie Ødegård ville vurdert straffehistorikk svært nøye før de plukket ut en potensiell deltaker til et realityprogram.

Søndag fortalte TV 2 at 23 av 153 deltakere i fem sesonger av «Paradise Hotel» og to sesonger av «Ex on the Beach» har en dom på rullebladet.

16 deltakere var straffedømt før de deltok i programmene, som har til felles at de tiltrekker seg mange unge seere. Ni personer er dømt i etterkant av innspillingen. To er dømt for ulike lovbrudd både før og etter at de deltok.

Psykolog Rolf Lindgren har jobbet med personlighetstester i en årrekke, og står bak testingen i personlighetspodkasten «Sånn er du».

Lindgren har flere ganger tidligere vært kritisk til castingen til realityserier der alkohol og sosiale relasjoner er sentrale deler av konseptet.

– Det burde vært gjort en mye grundigere jobb i forkant med å bruke riktige verktøy for å få opp en profil som er mer treffsikker på hvem som takler deltakelse i et slikt realityshow, sier Lindgren.

Han mener at en dom på rullebladet ikke nødvendigvis trenger å diskvalifisere fra deltakelse i programmene, men at det bør være noe man stopper opp ved.

– Det kommer litt an på hva de er dømt for. Men det er klart at du da vet noe om vedkommende som du bør grave i. Hvis en person sliter med impulskontroll og ikke helt klarer å se konsekvensene av egne handlinger, så bør det være et rødt flagg, sier Lindgren.

– Ville vært ekstra streng

Psykolog Winnie Ødegård har jobbet med å caste deltakere til blant annet realityseriene «71 grader nord» og «Singletown».

Hun synes det er bekymringsfullt at det er en så høy andel straffedømte blant deltakerne i «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel» er høy.

REALITY-CASTING: Psykolog Winnie Ødegård har jobbet med castingen til flere realityserier. Foto: Trond A. Isaksen
REALITY-CASTING: Psykolog Winnie Ødegård har jobbet med castingen til flere realityserier. Foto: Trond A. Isaksen

– Jeg stiller spørsmål ved hvorfor de har tatt med så mange straffedømte, og jeg lurer på hva i disse programmene som straffedømte tiltrekkes av, sier Ødegård.

Hun forteller at hun ville gått flere runder dersom hun ble bedt om å vurdere en straffedømt person for deltakelse i et realityprogram.

– Jeg hadde gjennomgått alt svært nøye og sjekket deres impulskontroll og temperament nærmere. Og jeg hadde nok vært ekstra streng med å si ja til deltakelse. Dette for å beskytte andre deltakere, produksjon og dem selv, sier hun.

– Vi lever i en rettsstat

Det er Nordic Entertainment Group (NENT) som sender Paradise Hotel. Kommunikasjonsrådgiver Thomas Horni forteller at de undersøker aktuelle deltakeres straffehistorikk gjennom flere runder med intervjuer, der kandidater får spørsmål om temaer som vold og narkotika.

«Vi har ingen juridisk mulighet til å innhente politiattest. Vi bruker imidlertid store ressurser på å unngå slike situasjoner, og skulle vi finne ut av at en aktuell kandidat er tidligere straffedømt, mister personen muligheten til å delta», skriver Horni i en e-post.

«Ex on the Beach» distribueres av Discovery Network. Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride sier at de både skriftlig og muntlig spør deltakere om staffehistorikk inntil fem ganger før deltakelse.

McBride forteller at Discovery ikke ønsker å ha med voldsdømte personer i denne typen realitykonsepter, men at de utover det ikke opererer med en klar linje for hva slags type dommer som ville diskvalifisert til TV-deltakelse, da hvert tilfelle vurderes individuelt.

DISCOVERY: Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør i Discovery. Foto: Per Haugen / TV 2
DISCOVERY: Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør i Discovery. Foto: Per Haugen / TV 2

Av dem som var domfelt før deltakelse i «Ex on the Beach», kjente Discovery til alle utenom to dommer. McBride poengterer at de seks dommene de var kjent med, er saker der de domfelte har fått bøter eller korte betingede fengselsstraffer, og at hendelsene skjedde flere år tilbake i tid.

– Vi lever i en rettsstat i Norge, der et av grunnprinsippene er at har du sonet din straff eller betalt din bot, så skal du kunne returnere til samfunnet, sier hun.

Vil ha obligatorisk psykologoppfølging

Deltakerne i de to populære realityseriene får tilbud om psykologtimer etter deltakelsen, og begge produksjonene opplyser til TV 2 at det er et tilbud uten utløpsdato.

Lindgren mener det burde vært obligatorisk å benytte seg av dette tilbudet.

– De burde ikke ha noe valg om å få oppfølging i ettertid, og oppfølgingen bør gjøres av folk som har greie på det her, altså psykologutdannelse eller tilsvarende hvis det finnes, sier han.

Psykologen begrunner dette med at det ofte ikke er de som har behov for hjelp, som ber om det.

McBride svarer at det også fra kanalens side er ønskelig at alle møter til timene med psykologen, men at de ikke kan tvinge folk til å snakke med en psykolog.

– Jeg tenker at vi har tilbud tilgjengelig for folk, som ledes av psykologer med svært lang erfaring. Vi driver også en del oppsøkende virksomhet og spør den enkelte om det er noe de trenger fra oss. Det er ikke noe vi kan tvinge noen å benytte seg av, men tilbudet er der, uten utløpsdato, sier hun.

Relatert