For nært bilen foran? Så dyrt kan det bli

Nå bør du børste støvet av 3-sekunders regelen!

Mange kjører veldig tett ute på veiene, med minimal avstand til bilen foran. Selv om det ikke skjer en ulykke, kan dette bli skikkelig dyrt. Hvis politiet ser deg kjøre for nær bilen foran, er nemlig prisen for denne forseelsen nå kommet opp i 7.250 kroner.

I likhet med bøtene for andre forseelser i trafikken, steg også satsen for denne merkbart fra 1. januar i år.

I tillegg til et sviende forelegg, koster denne forseelsen 3 prikker i førerkortet. Dersom du har hatt førerkortet mindre enn to år – på prøve - dobles antallet prikker til 6.

Tresekunders-regelen

Trafikkreglene er ikke konkrete når det gjelder avstand mellom kjøretøy. Her heter det at «man skal plassere seg slik at man rekker å stoppe hvis bilen foran bremser ned eller stanser helt. I tillegg skal avstanden mellom to biler være stor nok til at en forbikjørende bil kan legge seg inn mellom dem.

Det er dermed gode grunner til å børste støvet av tresekunders-regelen igjen. Den bygger på at det bør være en avstand på tre sekunder mellom to biler.

For kort avstand til bilen foran, og litt uoppmerksomhet, er alt som skal til for at det skal gå galt.
For kort avstand til bilen foran, og litt uoppmerksomhet, er alt som skal til for at det skal gå galt. Foto: Gjensidige/Mats Stordal

Tusen-og-en, tusen-og-to...

Ved kjøring i 80 km/t, tilbakelegger bilen 66 meter på tre sekunder. På tørr asfalt er bremselengden for en personbil i denne hastigheten ca. 54 meter – er asfalten våt, øker dette til ca. 88 meter. I tillegg regnes ca. ett sekund reaksjonstid for sjåføren, men dette er veldig individuelt, og kan variere mye fra person til person.

For å finne ut om du har god nok avstand, kan du starte og telle tusen-og-en, tusen-og-to, tusen-og-tre fra bilen foran passerer et fast punkt foran dere og til du selv passerer det samme punktet. Rekker du ikke hele tellingen, bør du øke avstanden.

Derfor skjer dette mye sjeldnere enn før

930 millioner

For kort avstand til forankjørende har også en annen side. Hvert eneste år betaler forsikringsselskapene ut flere hundre millioner kroner i skadeerstatninger ved påkjørsler bakfra med bare materielle skader. I 2019 ble det meldt inn over 100 slike skader til forsikringsselskapene hver eneste dag hele året gjennom.

Til sammen ga dette erstatningsutbetalinger på nesten 930 millioner kroner.

Her er tallene for påkjørsler bakfra fra Finans Norge:

Antall skader fordelt på kvartal og år

Det blir stadig færre påkjørsler bakfra, viser tallene fra Finans Norge.
Det blir stadig færre påkjørsler bakfra, viser tallene fra Finans Norge. Foto: Skjermdump

Erstatningsbeløp fordelt på kvartal og år

Påkjørsel bakfra koster hvert år store summer i erstatninger.
Påkjørsel bakfra koster hvert år store summer i erstatninger. Foto: Skjermdump

Førerstøttesystemer

– Heldigvis har antallet slike skader vært synkende over flere år nå, forteller kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige, til Broom.

– Det er flere årsaker til denne positive utviklingen. Bedre veier og bedre trafikkavvikling har nok en viss effekt når det gjelder påkjørsler bakfra. Trafikken kan flyte jevnere, og antall plutselige hastighetsreduksjoner blir redusert.

– Den teknologiske utviklingen av bilene bidrar også. Det ruller nå ganske mange biler på norske veier med sikkerhetsfunksjoner som adaptive cruisekontroll, kjørefeltholder, blindsonevarsler og annen førerstøtteteknologi.

– Det skal ikke store skaden til før reparasjonen koster over 20.000 kroner, sier Arne Voll i Gjensidige.
– Det skal ikke store skaden til før reparasjonen koster over 20.000 kroner, sier Arne Voll i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Mindre kø- og småkjøring

– Dette er viktig for sikkerheten, både hva angår påkjørsler bakfra og møteulykker. I tillegg er kjøreegenskapene på moderne biler generelt sett bedre, noe som blant annet medfører at færre kommer over i motgående felt, sier Arne Voll, og legger til at det ser ut som om vi får en kraftig reduksjon av registrerte påkjørsel bakfra-skader i 2020.

– Hva er årsakene til dette?

– En av grunnene er det jeg nevner om ny teknologi. Bilparken er på vei til å skiftes ut med nye biler med denne teknologien. Likevel kan en av de største årsakene her være korona. På grunn av pandemien har det vært mye mindre kjøring til og fra jobb - og dermed mindre kø- og småkjøring der det er mye av disse skadene.

Bilene blir sikrere - men da tar vi større sjanser

Koster fort 20.000 pr. bil

– Stadig flere biler får også systemer som varsler eller bremser automatisk dersom bilen foran stopper eller det dukker opp hindringer foran bilen.

– Hvor vanlig er det med avkortning i erstatningen dersom man kjører inn i bilen foran?

– I flere av tilfellene der vi har valgt å avkorte ved påkjørsel bakfra har sjåføren i bilen bak hatt oppmerksomheten borte fra bilen foran i et langt tidsrom, for eksempel ved å holde på med mobilen i kø, noe som er et klassisk eksempel. De som kjører bil har et stort ansvar, også i lav fart. En «liten» påkjørsel bakfra kan fort komme på rundt 20.000 kroner pr. bil. I tillegg kommer faren for personskade.

Mobilbruk ga avkortning

– Har du et konkret eksempel på dette?

– Ja, vi hadde bilisten som rettet oppmerksomheten mot mobiltelefonen, som lå i passasjersetet. Både det at vedkommende flyttet blikket til mobiltelefonen, og skadeforløpet, tilsa at uoppmerksomheten varte mer enn bare et øyeblikk.

– Det lå i kortene at det ble foretatt handlinger med mobilen, som hun ikke ville innrømme, men dette ble ikke lagt til grunn. Resultatet ble en avkortning på 13 prosent – 20.150 kroner - av et krav på totalt 155.000 kroner, forteller Arne Voll.

Mobilen får skylden for veldig mange skader

Video: Her kommer en spennende elbil-nyhet fra Mercedes