Å kjøre på rødt lys kan koste deg 7.250 kroner

I tillegg kan du få tre prikker i førerkortet.

Norge har lenge vært kjent for å ha veldig høye bøter for forseelser i trafikken, uansett hva dette gjelder. Det er dyrt å bli tatt for å ha kjørt for fort, og det høye nivået gjenspeiler seg på alle andre typer forseelser. Dette kan være alt fra kjøring på rødt lys til brudd på vikeplikten eller å kjøre for nær bilen foran.

Siden 1. januar i år har det blitt enda dyrere. Da kom nye satser for såkalt forenklede forelegg, og disse viser nå at dersom du er så uheldig å bli tatt når du feier over et kryss på rødt lys, så kan dette koste deg den nette sum av 7.250 kroner.

I tillegg blir førerkortet belastet med tre prikker. Og er det mindre enn to år siden du fikk førerkort, dobles antallet prikker til seks. Da er det ikke mye margin å gå på før det kan bli nødvendig å gi fra seg førerkortet for noen måneder igjen.

Det er en grunn til at prisen for denne forseelsen er så høy. Risikoen for alvorlige ulykker er veldig stor ved kjøring på rødt lys. Dersom en kryssende bilist er i ferd med å kjøre ut i krysset på grønt, kan resultatet bli fatalt.

Visste du at Broom har en egen podcast?

Dette skal spare deg for både tid og frustrasjoner

Grovt uaktsomt

– Når det gjelder påkjørsler på rødt lys, har vi ingen god oversikt over hvor mange som bryter disse reglene. Det som er helt sikkert, er at mange kjører på rødt lys hver eneste dag, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige til Broom.

– Antall skader som blir meldt inn på dette området er likevel ikke veldig høyt, sier han, og legger til at her kan det fort bli dyrt å «synde»:

– Dersom man kjører på rødt lys og forårsaker en skade, regnes dette som grovt uaktsomt. Dermed må man regne med avkortning og eventuelt regress, sier han.

Fagspesialist Unni Rorgemoen i Codan har heller ikke konkrete tall om denne typen skade, men bekrefter Gjensidiges syn.

Å følge signalene fra trafikklys er en forutsetning for å ferdes trygt i tett trafikk.
Å følge signalene fra trafikklys er en forutsetning for å ferdes trygt i tett trafikk. Foto: Shutterstock/LeManna

Avkortning

– Det registreres ikke mange skadesaker i året der årsaken til skaden er kjøring på rødt lys. I de tilfellene der en fører kjører på rødt lys, vil vi alltid vurdere om skaden har skjedd som følge av en handling fra fører som er å anse som grovt uaktsom. Der vi finner at det er utvist grov uaktsomhet, vil vi vurdere avkortning i erstatningsutbetalingen på kaskoforsikringen til forsikringstaker, eventuelt regress til fører.

– Vi har i tillegg muligheten til å sende regress til forsikringstaker eller fører dersom vi har mottatt erstatningskrav fra andre parter som ble påført skader. Skader på personer eller andres eiendom og ting erstattes over bilens ansvarsforsikring, sier Rorgemoen.

Hun legger til at forsikringsselskapet ved vurdering av avkortning eller regress alltid tar utgangspunkt i selskapets totale erstatningsutbetaling i saken.

– Avkortningens størrelse og regress vurderes ut fra lignende saker og tidligere avgjørelser som er tatt i Forsikringsklagenemnda, sier hun til slutt.

Vil åpne for at du får kjøre på rødt lys

Video: Sjefen på vinterfjellet? Da går du for denne!