Det ser ut til å være veldig vanskelig for enkelte å bruke denne armen på venstre side av rattstammen.
Det ser ut til å være veldig vanskelig for enkelte å bruke denne armen på venstre side av rattstammen.

Du kan få bot som svir om du ikke bruker blinklys

Nå har det blitt enda dyrere.

Med ujevne mellomrom får jeg meldinger fra lesere som irriterer seg over andre bilisters manglende bruk av blinklys. Som Wenche, som vi fikk mail fra for noen dager siden. Hun lurte på om ikke også jeg delte denne irritasjonen?

– Jo, Wenche, det gjør jeg så absolutt. Det går knapt en dag uten at jeg irriterer meg både gul og grønn over slurvete og likegyldige medbilister som ikke gidder å informere oss andre om hvilke hensikter de har med hensyn til å svinge av veien, skifte fil og lignende.

Verst er det når vedkommende skal svinge av til venstre, og åpenbart mener at dette må da vi som kommer både bakfra og imot selv forstå? Kan da umulig være nødvendig å slite på eget blinklys for en slik bagatell?

Dette irriterer vi oss mest over i trafikken

2.750 kroner, takk!

Eller kanskje er de likevel verst, de som skvetter frem og tilbake mellom venstre og høyre fil på motorveien uten å signalisere noe som helst før manøveren gjennomføres – gjerne helt opp mot bagasjerommet på det som da blir forankjørende bil.

Det mange kanskje ikke tenker over, er at manglende blinklysbruk kan bøtelegges. Fra 1. januar kom det nye bøtesatser for forseelser i trafikken, og blir du nå tatt for å ha slurvet med å bruke blinklys, blir det forenklede forelegget på 2.750 blanke kroner. Da begynner slurvet å bli veldig dyrt!

Loven er klar. I trafikkreglenes § 14. «Signal og tegn» står det slik i punkt 2: Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.

Blinklys kommer i mange fasonger, men felles for de fleste er veldig god synlighet.
Blinklys kommer i mange fasonger, men felles for de fleste er veldig god synlighet. Foto: Frank Williksen

Kan gi deg skylden

– Å gi tegn tidlig, for eksempel ved filskifte eller når du skal svinge ut på en vei, er viktig for både trafikkflyt og -sikkerhet, understreker Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If, overfor Broom.

– Ved behandling av skader hos forsikringsselskapene, er det å gi tegn ett av flere momenter som virker inn ved avklaring av skyld. I en del tilfeller vil manglende tegngivning være tungtveiende, og kan gi deg skylden for ulykken. Omstendighetene rundt vil også telle inn, slikt som fart og sikt på stedet.

– Hvis du har opptrådt grovt uaktsomt, og det er en sammenheng med ulykken, kan det bety at du må betale hele eller deler av regningen selv, slutter Clementz.

På to timer fikk 30 bilister bot for ikke å ha brukt blinklys i rundkjøringen

Video: Joda, millionbil kan også være «fornuftig»