VIL HA FOKUS: Lasse og Vibekke Michelsen bruker skiturer for å takle savn og sorg og klarne tankene etter tapet av sønnen Morten MIchelsen (39). Foto: Lars Christian Økland / TV 2
VIL HA FOKUS: Lasse og Vibekke Michelsen bruker skiturer for å takle savn og sorg og klarne tankene etter tapet av sønnen Morten MIchelsen (39). Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Helsevesenet svikter alvorlig psykisk syke

Morten Michelsen (39) ble skutt av politiet samme dag han ble utskrevet fra psykiatrisk klinikk. Foreldrene mener sønnen ikke fikk god nok hjelp i helsevesenet og ønsker at sønnens død skal bli en vekker for systemet.

- Svært mange av de som sliter med alvorlige psykiske lidelser opplever at behandlingen de får er ikke grundig nok og den avsluttes ofte for tidlig, sier Arnhild Lauveng, visepresident i Norsk Psykologforening.Hun viser blant annet til en stor medlemsundersøkelse fra 2019 gjennomført av Norsk Psykologforening.Undersøkelsen Lauveng trekker frem avdekker at mange mennesker som sliter med tunge psykiske diagnoser, ikke får god nok hjelp i helsevesenet. Situasjonen er mer urovekkend