Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i Rakkestad.
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i Rakkestad. Foto: Rakkestad kommune

12 av 13 beboere på avdeling ble smittet: – Vi har gjort alt rett

Kun én beboer unngikk å bli smittet da koronaviruset spredte seg i en omsorgsboligenhet i Rakkestad. Kommunen sier alle rutiner har vært fulgt på en god måte.

I midten av desember brøt det ut koronasmitte ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter i Rakkestad.

– Koronasmitte ble første gang påvist i omsorgsboligene 14. desember. Smittesporingen viste at en beboer hadde blitt smittet som følge av besøk utenfra, sier kommuneoverlege Astrid Rutherford i Rakkestad kommune til TV 2.

Senteret består av over 30 omsorgsboliger, og er delt i tre avdelinger med fysiske skiller. Det var i én av disse avdelingene at smitten brøt ut.

– Det bodde 13 personer på avdelingen, og totalt ble 12 av dem smittet. Seks personer døde, sier rådmann Alf Thode Skog til TV 2.

Fant ingen svikt i rutiner

Smittesporingen tilsa at smitten kom inn utenfra etter at en koronasmittet pårørende var på besøk.

– Det er nå en stund siden vi har hatt nye smittetilfeller i omsorgsboligene. Vi har berettiget tro på at dette utbruddet er slått tilbake. Smitten gikk gjennom hele avdelingen, men vi unngikk heldigvis at smitten også spredte seg i de andre avdelingene, sier Skog.

Rakkestad kommune har hatt to gjennomganger om smittevern med Sykehuset Østfold Kalnes - en i romjulen og en på nyåret.

– Etter gjennomgangen var konklusjonen at man ikke fant noen svikt i smittevernrutinene ved boligkomplekset. Likevel gikk altså smitten gjennom hele avdelingen, sier Skog, og fortsetter:

– Vi har sett det hos andre sykehjem og omsorgsboliger, men dette viser at når viruset først kommer inn, er det farlig.

– Gjort alt rett

Kommuneoverlege Astrid Rutherford sier kommunen satte i gang tiltak med en gang smitten ble oppdaget.

– Våre ansatte bruker samme smittevernutstyr som på Sykehuset Østfold, og en gjennomgang har vist at rutinene har vært fulgt på en god måte.

TV 2 har snakket med pårørende til beboere ved sykehjemmet som er kritiske til om alle smittevernsrutiner kan ha vært fulgt når 12 av 13 beboere ble smittet.

– Vi har gjort alt rett, men det er nok småtingene som har gjort at smitten spredte seg så mye. At man for eksempel ikke har vært helt flink nok under avkledning i garderoben. Våre ansatte har vært kjempeflinke til å bruke utstyr, men vi ser at det er små ting vi må bli bedre på til neste gang, sier Rutherford.

Vil be om tilsyn

Kommuneoverlegen har en sterk mistanke om at smitten spredte seg før den første personen hadde testet positivt, som gjorde det vanskelig å stanse smitten i tide.

– Vi må også ha hatt en ekstrem smittsom variant av viruset, og vi har som følge av det sendt prøve til FHI for sekvensanalyse, sier Rutherford.

Hun opplyser at beboerne i omsorgsboligene er eldre personer med underliggende sykdommer, og at de derfor i stor grad befinner seg i risikogruppen.

– Videre følger vi retningslinjene fra FHI med testing av beboere og ansatte. Vi fortsetter med de gode smittevernsrutinene vi har, og oppfordrer pårørende til minst mulig besøk i tiden framover, sier Rutherford.

Rådmann Skog sier kommunen har meldt inn dødsfallene til statlige helsemyndigheter.

– Når utbruddet er over, vil vi be om at det blir gjort et tilsyn ved omsorgsboligene for å bekrefte eller avkrefte om arbeidet med smittevern har vært godt nok, sier Skog.

Relatert