VIL HA UNNTAK: Bodø kommune har sendt et brev til regjeringa der de tar ordet for unntak fra nasjonale tiltak for svakt koronarammede kommuner.
VIL HA UNNTAK: Bodø kommune har sendt et brev til regjeringa der de tar ordet for unntak fra nasjonale tiltak for svakt koronarammede kommuner. Foto: Andreas Dahlmo

BODØ med brev til regjeringen:

Krever unntak fra nasjonale tiltak

Bodø krever unntak fra nasjonale tiltak for svakt koronarammede kommuner, opplyser de i et skriv til regjeringen.

Bodø kommune tar til orde for at kommuner bør kunne innføre unntak fra nasjonale koronatiltak når en klar medisinskfaglig begrunnelse tilsier det.

Kommunen mener at nasjonal generalisering av tiltak vil ramme enkelte kommuner unødvendig strengt.

I et skriv til regjeringen ber Bodø kommune derfor om at nasjonale myndigheter anerkjenner at lokale myndigheter best vurderer de lokale forhold.

– Og at lokale myndigheter gis adgang til å innføre unntak fra nasjonale bestemmelser etter en klar medisinskfaglig begrunnelse, skriver ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) og rådmann Rolf Kåre Jensen i et brev.

– Vi har et felles ansvar både nasjonalt og lokalt for å gjøre det vi kan for å holde arbeidslivet i gang så mye som mulig, står det videre.

Brevet er sendt til regjeringen, Stortinget, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Kritiserer nasjonal skjenkestopp

Søndag 4. januar innførte regjeringen nye, nasjonale koronatiltak for å hindre ytterligere smitte. Tiltakene varer til mandag 18. januar.

– Det bør være rom for lokale tilpasninger. Et eksempel på dette er den nasjonale skjenkestoppen som for Bodøs del anses unødig streng med bakgrunn i at smittesituasjonen i Bodø over tid har vært oversiktlig, skriver ordføreren og rådmannen.

– En lokal medisinskfaglig vurdering ville ikke ført til et vedtak om skjenkestopp. En nasjonal skjenkestopp har ført til at flere serveringssteder har valgt å stenge, og situasjonen for dem er uviss og uforutsigbar. Den har også ført til at situasjonen for et allerede hardt presset reiseliv er ytterligere forverret, fortsetter de.

Krever kompensasjonsordninger

Kommunen ber også om at myndighetene planlegger og gjennomfører tilpassede kompensasjonsordninger når det innføres nye tiltak.

– Disse ordningene må komme på plass tidlig og bør helst være klare når tiltak innføres allerede fra 19. januar.

– Det er viktig for oss å understreke at når noen bransjer rammes særlig hardt av tiltak så må disse også kompenseres særskilt. Kompensasjonsordningene må komme raskt og være tilpasset situasjonen, skriver kommunen.

Relatert