HELSEDIREKTORATET: Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Jil Yngland / NTB
HELSEDIREKTORATET: Helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Jil Yngland / NTB

– Det hadde ikke vært aktuelt å benytte portforbud i mars

Selv ikke i mars i fjor var smittesituasjonen så alvorlig at Helsedirektoratet ville ha anbefalt å innføre portforbud.

Fredag sendte regjeringen et forslag til en forskrift om portforbud på høring.

I forslaget foreslår regjeringen at et portforbud kan vedtas for inntil 21 dager og deretter forlenges i inntil 14 dager av gangen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier imidlertid at smittesituasjonen i Norge foreløpig ikke har vært så alvorlig at Helsedirektoratet ville ha anbefalt å innføre et portforbud, selv om regjeringen hadde hatt nødvendig hjemmel i loven.

– Det hadde ikke vært aktuelt å benytte portforbud i mars, og heller ikke i senere faser av pandemien her i Norge, sier helsedirektøren til TV 2.

– Inngripende

Før jul fikk FHI i oppdrag å utrede behovet for portforbud.

I svaret fra FHI kom det fram at de mener at det som et smitteverntiltak mot koronaviruset samlet sett kan være i strid med menneskerettighetene, da det berører bevegelsesfriheten og retten til respekt for ens privatliv, skrev NRK tidligere denne uken.

Helsedirektøren beskriver også portforbud som å være et «inngripende tiltak».

– Det kan bare være aktuelt å bruke som virkemiddel hvis alle andre muligheter er oppbrukt, og dersom helsetjenestens kapasitet står i fare for å bli overskredet eller infrastrukturen i samfunnet står i fare for å bryte sammen, sier han.

– Er det mulig å tallfeste hvor alvorlig smittesituasjonen må være for at det skal bli aktuelt å benytte seg av et portforbud?

Det ville ha blitt foretatt en helhetsvurdering av situasjonen. Det vil ikke være noen automatikk basert på smittetall, R-tall eller lignende, svarer Guldvog.

Høring

Forslaget om portforbudet er fortsatt på høring, og fristen for å sende inn høringssvar er 31. januar 2021.

Justisdepartementet, som sendte forslaget sammen med helse- og omsorgsdepartementet, understreker i høringsnotatet at et portforbud bare vil være aktuelt å innføre i ekstreme tilfeller, og der hvor alle andre tiltak er forsøkt eller vurdert som utilstrekkelige.

I forslaget trekkes det videre fram at et vedtak om forskrift om portforbud straks skal meddeles Stortinget, som innen en uke kan oppheve vedtaket helt eller delvis.

Fredag påpekte justisminister Monica Meland (H) at heller ikke regjeringen mener at Norge er i en situasjon hvor det er nødvendig å innføre portforbud.

Relatert