PÅ HØRING: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at hun ikke håper at det ikke blir innført portforbud, men dersom det blir nødvendig, er det viktig at regjeringen har de verktøyene de trenger. Foto: Berit Roald / NTB
PÅ HØRING: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier at hun ikke håper at det ikke blir innført portforbud, men dersom det blir nødvendig, er det viktig at regjeringen har de verktøyene de trenger. Foto: Berit Roald / NTB

Portforbud vil kunne vare i 21 dager

Regjeringen har sendt forslaget om portforbud på høring. Blir et portforbud innført, vil det kunne vare i inntil 21 dager. Men det kan også vare lenger.

Svært mange europeiske land har innført portforbud som følge av en alvorlig smittesituasjon.

Justisminister Monica Mæland (H) sa tidligere denne uken at et portforbud ikke er aktuelt nå, men at det kan bli det.

– Det håper jeg inderlig at vi slipper i Norge. Men hvis det skulle bli nødvendig, er det viktig at vi har de verktøyene vi trenger, sier hun i en pressemelding fredag ettermiddag.

Departementet skriver at et portforbud kan etter forslaget vedtas for inntil 21 dager, med mulighet for forlengelse i inntil 14 dager.

Og dersom portforbud blir innført, skal Stortinget straks informeres.

Barn skal ivaretas

Et portforbud er et forbud mot å bevege seg ute der også andre kan ferdes. I noen land har innbyggere hatt visse tidspunkt på døgnet man kan være utenfor sitt eget hjem, typisk fra 06.00-20.00.

I forslaget er det presisert at et portforbud ikke skal stenge for et minimum av menneskelig kontakt, at kritiske og viktige samfunnsfunksjoner sikres, og at barn og andre sårbare grupper ivaretas, skriver justisdepartementet.

Høringsfristen er 31. januar.

Mindre område

Portforbudet kan bare innføres dersom det er strengt nødvendig for å trygge folkehelsen, og det må oppfylle alle generelle krav i smittevernloven. Det skal altså svært mye til før et så strengt tiltak vil være nødvendig og forholdsmessig, skriver regjeringen.

Et portforbud kan heller innføres i et større geografisk område enn nødvendig, og det kan heller ikke gjelde i flere timer i døgnet enn nødvendig.

– Hvis det en gang skulle bli strengt nødvendig med et portforbud, er det enklest å se for seg i et mindre område av landet og bare deler av døgnet, sier Mæland.

I forslaget som nå er sendt på høring, trekkes det videre fram at et vedtak om forskrift om portforbud straks skal meddeles Stortinget, som innen en uke kan oppheve vedtaket helt eller delvis.

– Hvis vi begrenser folks bevegelsesfrihet med et portforbud, må vi ha en bred demokratisk kontroll. Vi foreslår derfor at Stortinget skal informeres grundig, og at Stortinget innen sju dager skal kunne oppheve forskriften helt eller delvis, sier Mæland.

Relatert