I den nye klimaplanen som akkurat er lagt frem, ligger det føringer som gjør at kommuner, fylker og fylkseskommuner fra neste år kun skal få kjøpe nullutslippsbiler. Foto: Scanpix.
I den nye klimaplanen som akkurat er lagt frem, ligger det føringer som gjør at kommuner, fylker og fylkseskommuner fra neste år kun skal få kjøpe nullutslippsbiler. Foto: Scanpix.

Snart får kommuner og fylker kun kjøpe elbiler

Ut med bensin og diesel.

Regjeringen har i dag lagt frem dokumentet som forteller hvordan Norge skal nå klimamålene for 2030.

Den såkalte klimaplanen er et dokument på hele 212 sider. Her er det også en rekke konkrete handlingspunkter, som skal sørge for å få ned utslippene, på flere områder.

Samferdsel er ett av dem. Som vi i Broom tidligere har skrevet, ønsker regjeringen å åpne for såkalte lavutslippssoner, basert på hensyn til klimaet.

Konkret ved at byene selv kan vedta egne soner, der biler med bensin og/eller dieselmotor ikke har adgang. Som det heter i klimaplanen:

Dette vil i første omgang kunne skje som pilotprosjekt i noen få byer. Hovedveinettet/riksveier skal ikke omfattes av en nullutslippssone.

Så langt har vi hatt én dag med dieselforbud i Oslo. I årene fremover kan det nok bli flere.
Så langt har vi hatt én dag med dieselforbud i Oslo. I årene fremover kan det nok bli flere. Foto: NTB Scanpix

Over til nullutslippsbiler

Det siste er en viktig avklaring. Flere riksveier er også gjennomfartsårer i byer. Stenger man disse for visse typer biler, kan det skape store problemer for mange.

Det er ingen hemmelighet at myndighetene vil ha oss over på nullutslippsbiler. Her er det allerede fra politisk hold vedtatt en målsetning om at det fra 2025 bare skal selges nullutslipps-personbiler i Norge.

I klimaplanen ligger det også klare føringer rundt offentlig anskaffelse av biler. Her kan vi blant annet lese dette:

Gir ny pengestøtte til elektriske varebiler

Nissan er en pionér på elbil, også av varebiltypen. Til venstre ser vi dere e-NV 200 som det allerede ruller mange av på norske veier.
Nissan er en pionér på elbil, også av varebiltypen. Til venstre ser vi dere e-NV 200 som det allerede ruller mange av på norske veier. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Utvalget begynner å bli bra

Regjeringen vil, når teknologien ligger til rette for det, stille krav om lav- og nullutslippsteknologi. Fra 2022 tar regjeringen sikte på å innføre krav som sikrer nullutslipp i offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler.

Fra 2025 kommer det tilsvarende krav til bybusser.

På elbiler begynner utvalget nå å bli så bra, at det ikke bør være noe praktisk problem å finne biler som fungerer på de fleste bruksområder.

Svenskene skal stenge eldre biler ute fra byene

Think startet på mange måter det norske elbil-eventyret. De siste årene har utvalget av elbiler eksplodert.
Think startet på mange måter det norske elbil-eventyret. De siste årene har utvalget av elbiler eksplodert. Foto: NTB Scanpix

Mange har kommet til

For varebiler har det gått langt tregere å få i gang det elektriske skiftet. Fra flere hold har det blitt pekt på at det er uheldig. Særlig i større byer vil det ha betydning å få mer av transporten over på elektriske varebiler. Overgang til elbil her, vil kunne bety mye for den lokale luftforurensningen.

Lenge var utvalget av elektriske varebiler begrenset. Men det siste året har en rekke nye modeller rullet inn på markedet, samtidig som flere er på vei. Ved at det offentlige blir en betydelig aktør her, bør man kunne sikre at Norges blir et foregangsmarked, også på dette området.

LES TESTEN: Lengre fra Tesla kommer du nesten ikke

Video: Dette er en viktig, elektrisk nyhet