KORONATEST: En sykepleier tar en en covid-19 hals- og nesetest på Diakonhjemmet i Oslo. Innen to måneder er forhåpentligvis spytt-tester tatt i bruk i Norge, som er langt mer behagelige. Foto: Heiko Junge / NTB
KORONATEST: En sykepleier tar en en covid-19 hals- og nesetest på Diakonhjemmet i Oslo. Innen to måneder er forhåpentligvis spytt-tester tatt i bruk i Norge, som er langt mer behagelige. Foto: Heiko Junge / NTB

Har konkludert om spytt-tester – kan være i bruk innen to måneder

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber med å legge til rette for bruk av spytt-tester i Norge.

I desember uttalte avdelingsdirektør Line Vold ved FHI at de vurderte å ta i bruk spytt-tester for korona, men at det ikke var sikkert de skulle rulles ut.

Nå bekrefter Helsedirektoratet og FHI at de arbeider med å legge til rette for praktisk bruk av spyttprøver.

– FHI har konkludert med at spytt er egnet prøvemateriale. Vi arbeider nå med å vurdere hvordan prøvetakingen skal fungere i praksis, og hva som skal til for å kunne ta i bruk prøvene, sier fagdirektør Svein Lie.

Selv om spytt-testene er litt mindre nøyaktig enn de vanlige testene, er det flere fordeler ved at disse testene tas i bruk.

– Den største fordelen er at personen som skal ta prøven kan gjøre det selv hjemme og deretter levere den til et bestemt sted. Det er mindre ressurskrevende og kan dermed avlaste arbeidsoppgavene til helsepersonell, sier Lie.

I tillegg er spytt-tester langt mindre ubehagelige enn dagens hals og nesetester.

TEST: Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet jobber med å finne ut hvordan spytt-testene skal organiseres. Foto: Gorm Kallestad / NTB
TEST: Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet jobber med å finne ut hvordan spytt-testene skal organiseres. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Praktiske utfordringer

Helsedirektoratet fikk i oppdrag i forrige uke å utrede spytt-tester. Lørdag sender de over anbefalingen til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi må først få klarsignal, men håpet er at vi skal få klarhet raskt og at testene er tatt i bruk innen to måneder, sier Lie.

Før den tid vil Helsedirektoratet jobbe med å finne en trygg måte å få hele kjeden til å fungere, fra transport av testene til prøvetaking og analyse.

– Dette er krevende. Prøvene må komme trygt frem, de må hentes ut fra kontainere og fraktes til analyse, sier han.

Lette å få tak i

I tillegg må testene kunne hentes ut på et egnet sted.

– Nå deles koronatester ut i regi av det offentlige i kommunene. Målet er at spytt-testene skal være enkle å hente ut. Det kan godt hende at de vil kunne hentes på apotek for eksempel, sier fagdirektøren.

FHI og Helsedirektoratet jobber også med å utrede hvilke situasjoner testene egner seg best.

– Vi må finne ut av hvilke testområder vi vil bruke de på og om vi for eksempel vil prioritere dem ved et smitteutbrudd, sier Lie.

ANBEFALER: Avdelingsdirektør Line Vold forteller at Folkehelseinstituttet vil anbefale bruk av spytt-tester. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
ANBEFALER: Avdelingsdirektør Line Vold forteller at Folkehelseinstituttet vil anbefale bruk av spytt-tester. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mer skånsom

– Vi har konkludert med at spytt er et egnet prøvemateriale, og jobber nå med spørsmålsstillingene rundt det praktiske som må være på plass om man skal få tatt dette i bruk, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

En av de største fordelene ved testene er at de er mye mer behagelige for personen som testes. Særlig positivt kan dette være for barn, som kan grue seg til å ta testen.

– Testene vil kunne gjøre prøvetakingen mer skånsom, og enklere for de som prøvetas, sier Vold.

Ulempen er at det må legges til rette for dette på de laboratoriene som skal gjøre slike analyser, og det er litt komplisert.

– Vi jobber nå med å utrede planen for det praktiske arbeidet nærmere, også med tanke på tidslinjer, sier hun.

Gjennomgang

I desember ga FHI ut en rapport som konkluderer med at nøyaktigheten på spyttprøver sammenlignet med de vanlige koronaprøvene, trolig er noe lavere med hensyn til sensitivitet.

Sensitivitet er sannsynligheten for at en person som er syk eller smittet, får positivt svar på testen.

Når det gjelder spesifisitet, som er sannsynligheten for at en frisk person får negativ test, scorer imidlertid spyttprøven høyt.

Relatert