NEKTER: Tingretten dømte ham til forvaring. Nå vil han mannen ha ny rettsrunde i lagmannsretten.
NEKTER: Tingretten dømte ham til forvaring. Nå vil han mannen ha ny rettsrunde i lagmannsretten. Foto: Chris Ronald Hermansen

28-åring anker forvaringsdom

Tingretten dømte ham blant annet for mishandling av fire tidligere samboere. Nå anker 28-åringen dommen.

Den omfattende volds- og overgrepssaken gikk for Bergen tingrett i fjor høst. I desember kom den knusende dommen, der tingretten konkluderte med at til sammen ti kvinner og barn ble utsatt for blant annet vold, mishandling eller voldtekter.

I den nesten 100 sider lange dommen kom tingretten til at fire av de fornærmede kvinnene ble utsatt for mishandling i nære relasjoner, to kvinner ble utsatt for grov kroppskrenkelse, èn for voldtekt, og i tillegg ble tre mindreårige utsatt for seksuelle overgep. Mannen ble også dømt for brudd på dyrevelferdsloven.

Ti og et halvt års forvaring

28-åringen ble dømt til ti og et halvt års forvaring, med en minstetid på syv og et halvt år. I dommen ble det redegjort for hvorfor forvaring ble ansett nødvendig.

«Etter en samlet vurdering kommet til at risikoen for nye alvorlige lovbrudd etter endt soning i tiltaltes tilfellet er så høy at en tidsbestemt straff etter rettens vurdering ikke er tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet»

Anker hele dommen

Nå bekrefter mannens forsvarer, Sigurd Klomsæt, at dommen er anket.

– Den er anket i sin helhet, sier Klomsæt til TV 2, men vil ikke gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Mannen erkjente to av de til sammen 11 tiltalepostene mot ham. Den ene av de to postene handlet om vold mot en mann på en fest, og det andre handlet om at 28-åringen knuste speilet på en bil. Disse to forholdene inngår ikke i anken, får TV 2 opplyst.

Venter på støtteskriv

Statsadvokat Kristine Herrebrøden bekrefter at anken er mottatt. Hun venter foreløpig på et såkalt støtteskriv fra forsvarerne, og kan dermed ikke kommentere anken noe ytterligere.

I et slikt støtteskriv utdyper den som anker hvorfor man mener at saken må behandles i ankeinstansen. Det er ventet at forsvarerne til 28-åringen leverer dette støtteskrivet i løpet av januar. Deretter må lagmannsretten vurdere om anken skal behandles.

Relatert